In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  פקדונות מיוחדים

  מעוניין לגוון את תיק ההשקעות שלך במוצרים יצירתיים ולא שגרתיים?
  הפקדונות המיוחדים מתאימים לך במיוחד.

   

  הפקדונות המיוחדים הם מוצרי השקעה בלעדיים בפיתוח עצמי של לאומי.

  בין הפקדונות ניתן למצוא פקדונות ייחודיים הממנפים מצבי שוק, עקומי ריביות ותחזיות בשוק ההון, שפותחו על ידי ענף ניהול מחירים ותמחור פיננסי בלאומי, בשילוב מומחים בחטיבת שוקי הון ובקבוצת לאומי.

   

  בניית הפקדונות המיוחדים נעשית לאחר בדיקת התכנות וניתוח שוטף של הנתונים המתקבלים משוק ההון, ובחינה מעמיקה של כדאיות המוצר עבור הלקוחות.

   

  דוגמאות לסוגי הפקדונות

  • מוצרי ברירות בין-מגזריות
   לדוגמה: פיקדון המשלם את התשואה הגבוהה מבין ריבית שקלית לא צמודה, לבין הצמדה למדד המחירים לצרכן.
  • מוצרים משולבים, בהם הפיקדון מחליף מגזר הצמדה לאורך חייו
   לדוגמה: בתקופה הראשונה לחייו הפיקדון צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית צמודה. בתקופה השניה לחייו הפיקדון אינו צמוד ומשלם ריבית שקלית לא צמודה.
  • מוצרים צמודי מט"ח עם הבטחת הקרן השקלית (ריצפה שקלית)
  • מוצרים המשלמים כפולות של מדד/פיחות
   לדוגמה: פיקדון המשלם פי 3 מעליית מדד המחירים לצרכן.
  • מוצרים "הפוכים"
   לדוגמה: פיקדון המשלם ריבית שקלית בניכוי ריבית הפריים.

   

  יתרונות בלעדיים

  • מגוון רחב ביותר של פקדונות, מתוכם תוכל לבחור את המתאימים ביותר לצרכים וליעדים העסקיים שלך.
  • פקדונות ייחודיים ואטרקטיביים במיוחד שנבנו לאור הניסיון וההיכרות העמוקה עם שוק ההון של מומחי הענף.
  • התאמה מלאה של הפיקדונות למצב השוק, דבר המבטיח פתרון כולל ודינמי לכל שינוי בשוק ההון.