In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מוצרים ייחודיים

  מוצרים ייחודיים
   

  שינויים בצרכי ההשקעה שלך, לצד התנודתיות בשוקי ההון, הם פתח לאפשרויות השקעה חדשות.

   

  יועצי ההשקעות של לאומי, בשילוב מומחי חטיבת שוקי הון, ילמדו את הצרכים שלך, יבחנו את תנאי השוק 

  ויתאימו עבורך את מוצרי ההשקעה המתאימים. לרשותך מגוון מוצרי השקעה ייחודיים בתחום מוצרים מובנים ופקדונות ייחודיים.

   

  לפרטים נוספים אנא פנה ליועץ ההשקעות שלך.

   

  מעוניין בהשקעה בעלת סיכוי לתשואה גבוהה מהריבית האלטרנטיבית בשוק, אך מבלי לסכן את קרן ההשקעה? המוצרים  המובנים, בהם הקרן מובטחת בפירעון, במטבע ההפקדה, עשויים להתאים לך. היחידה למוצרים מובנים בונה את המוצרים מתוך מגוון עצום של פקדונות, בהתאם לתנאים ולהזדמנויות בשוקי ההון בארץ ובעולם. את ההשקעה בהם תוכל לבצע באמצעות יועץ ההשקעות שלך.

   

  הפקדונות המיוחדים הם מוצרי השקעה בפיתוח עצמי של לאומי. בין הפקדונות ניתן למצוא פקדונות הממנפים מצבי שוק, עקומי ריביות ותחזיות בשוק ההון. הפקדונות פותחו על ידי ענף ניהול מחירים ותמחור פיננסי, יחד עם מומחים בחטיבת שוקי הון בלאומי, והם נפתחים להשקעה לאחר בדיקת היתכנות, ניתוח הנתונים המתקבלים משוק ההון ובחינה מעמיקה של כדאיות המוצר עבור לקוחות לאומי.

   

  חדר עסקות ניירות ערך זרים

  גישה קלה, מהירה ויעילה לשווקים הבינלאומיים ולמגוון רחב של עסקאות גידור, מוצרים מובנים, ניירות ערך, סחורות וחוזים עתידיים הנסחרים בחו"ל.

   

   

  חדר עסקות מט"ח ונגזרים

  בחדר העסקות המוביל והמתקדם בישראל, עומד לרשותך צוות מומחים לצורך תמחור, שיווק וביצוע 

  כל סוגי העסקות במכשירים פיננסיים.

   

   

  הבהרות

  id= תוכן זה הינו לצרכי מידע כללי בלבד. id= המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה בפקדונות מובנים ו/או במוצר אחר כלשהו, ואינו מחליף ייעוץ כללי ו/או אישי המתחשב בצרכיו הייחודיים של הלקוח. החלטות ההשקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו, נכסיו, ורמת הסיכון שהוא מוכן להיחשף אליה.  התנאים המדויקים של כל פיקדון הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון. מובהר בזאת כי פקדונות מובנים מוגדרים כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד. עוד מובהר כי ביחס לפקדונות מובנים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הינו בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות.  הנתונים מעודכנים לאוקטובר 2010.