DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

בשיטת החשבון הפתוח - Open Account (או בשמה הנפוץ יבוא/יצוא ישיר) הספק שולח את הדוקומנטים ישירות לקונה הסחורה בחו"ל, המשלם את תמורתה לספק על פי התנאים בחוזה.

 

שיטת החשבון הפתוח נהוגה במקרים של אמון הדדי בין היצואן/ספק ליבואן/קונה. 

 

height= עסקאות אופייניות לשיטת התשלום חשבון פתוח (יבוא/יצוא ישיר)

  • כאשר קיים אמון כמעט מלא במעמדו ובאמינותו של היבואן/קונה.
  • מכירות בשיטת משגור (קונסיגנציה) שבהן המוכר בחו"ל משלם ליצואן, ספק הסחורה, רק לאחר המכירה בפועל.
  • עסקאות בין חברות בעלות "קרבה משפחתית", כאשר החברה משמשת כזרוע המכירה של היצרן או כאשר חברת האם היא היצרן והחברה הבת היא המוכרת.
  • עסקאות "אין ברירה" כאשר היצואן רוצה למכור במהירות מלאי שמכביד עליו.

 

height= העבר הוראות ביצוע בלי לקום מהכיסא
השתמש בערוצים הישירים - מערכות "גישה ישירה" ו"גלישה ישירה" – כדי להעביר לבנק הוראות לביצוע תשלום בקלות, במהירות ובנוחות.

 

height= עומד לפני חתימת חוזה? מתלבט מהי שיטת התשלום הטובה לך ביותר?
לקבלת מידע בנושא שיטות תשלום בסחר בינלאומי מרכז סחב"ל לרשותך בטלפון 076-8858099.