In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תיבת הדואר שלי

  תיבת הדואר שלי בלאומי

  ככה מקבלים היום דואר: כל הודעות הבנק מחכות לך בתיבת דואר פרטית, גדולה ומאובטחת.

  קבל את ההודעות ודברי הדואר של הבנק בתיבת דואר אלקטרונית אישית ומאובטחת באתר לאומי, ונהל אותם בעצמך, באמצעות כלי ניהול מתקדמים.

   

  • מה היתרונות?
  • שמירה על הסביבה כי צורכים פחות נייר.
  • המידע יותר זמין כי הודעות נשמרות במחשב וניתן לצפות בהן בכל רגע.
  • יותר שליטה ובקרה על החשבון כי יש מעקב זמין ונוח אחר ההודעות.
  • ניתן להגיב מהר כי אין צורך להמתין לדואר מהבנק.
  • יותר ביטחון כי רק מורשים בחשבון יכולים לקרוא את ההודעות.
  • יותר מקום כי אין צורך לתייק את ההודעות.

   

  שפר את חווית השימוש עם כלים מתקדמים לניהול הודעות הדואר

  • תצוגה משופרת וידידותית להפעלה של 20 הודעות בכל עמוד ואפשרות נוחה למעבר בין העמודים.
  • אפשרות להורדת ההודעות למחשב וצפייה בהן ללא צורך בסיסמה.
  • מיון ההודעות בתיבה על-פי תאריך או נושא.
  • הדפסה ושמירה של מספר הודעות בו-זמנית.
  • אפשרות למחיקת הודעות ישנות

   

  כיצד לצפות בהודעות?

  היכנס לחשבונך ולחצו על "תיבת הדואר שלי" בסרגל העליון מימין.

  כעת תוכל לצפות בכל הודעות הדואר מ-180 הימים האחרונים.

   

  כדאי לדעת

  • כמנוי על שירותי לאומי באינטרנט כבר יש לך תיבת דואר.
  • אם ברצונך להמשיך ולקבל את ההודעות ודברי הדואר גם לכתובת המופיעה ברישומי הבנק, במקביל לשירותי תיבת הדואר שלי , אנא פנה לסניף שבו מתנהל חשבונך.

   

  כניסה לחשבונך