In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תצלומי שיקים

  למי נתת את השיק שנפרע? הקלק וצפה בשיק

  מעקב אחר השיקים שלך הופך להיות פשוט וידידותי יותר מתמיד.

  באמצעות צפייה בתצלומי השיקים באינטרנט, תוכל לזהות בקלות ובמהירות את השיקים שנמשכו או הופקדו בחשבונך בחצי השנה האחרונה.

   

  מה היתרונות?

  • יותר שליטה ובקרה: ניתן לצפות בכל שיק שנמשך או הופקד בחשבון.
  • צפיה בקליק: בקליק אחד תוצג תמונת השיק מלפנים ומאחור.
  • שמירה ותיעוד: לאחר הצפייה ניתן להדפיס את תמונות השיק.
  • יותר משתלם: השירות ניתן ללא תשלום.

   

  איך זה עובד?

  • בדף התנועות בחשבון, לצד סכומי השיקים שעברו בחשבון, מופיע אייקון בצורת שיק.
  • לחיצה על השיק המבוקש לצפיה, תפתח חלון עם תמונות השיק משני צדדיו.
  • אם הופקדו מספר שיקים בפעולה אחת, לחיצה על האייקון תפתח רשימה המפרטת את כל השיקים שהופקדו ומתוכה יש לבחור את השיק הרצוי לצפייה.

   

  אפשר גם בקובץ
  על-פי בקשתך, ניתן לקבל מדי יום קובץ של תמונות השיקים (חזית וגב):

  • שיקים שנמשכו מחשבונך ביום העסקים הקודם.
  • שיקים (מזומן) שהופקדו לחשבונך ביום העסקים הקודם.
  • שיקים דחויים שהופקדו לחשבונך ביום העסקים הקודם.
  כניסה לחשבונך