In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תשלום מע"מ וחשבונות

  לאומי Pay - העברות זה"ב: אתה יכול לעשות את החשבון בעצמך!

   

  על פי הוראות בנק ישראל ומשרד האוצר, החל מיום 7.5.14 - תשלומים למוסדות המדינה, בסכום העולה על 1

  מליון ₪, יבוצעו באמצעות מערכת זה"ב (RTGS‏). התשלום יהיה מיידי ובלתי ניתן לביטול. כדי לבצע את התשלום באינטרנט, אנא ודא כי בחשבונך יתרה מתאימה.

   

  שלם את החשבונות באינטרנט וחסוך זמן וכסף

   

  אילו חשבונות ניתן לשלם באמצעות המערכת?

   

  • תשלומים לרשויות מקומיות
   ניתן לשלם את החשבונות למגוון רחב מאוד של רשויות מקומיות בתוך אתר "גלישה ישירה" של לאומי
   (ללא מעבר לאתר חיצוני). התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאומי קארד (שהונפק על ידי הבנק),
   תוך בחירת הכרטיס הרצוי מרשימת הכרטיסים המשויכים לחשבון, וללא צורך בהקלדת פרטי הכרטיס.
   לרשימת הרשויות המקומיות ופירוט התשלומים שניתן לבצע באמצעות האתר

   

  • תשלומי חשבון טלפון (בזק) וחשמל 
   התשלום מתבצע ישירות מהחשבון.

   

   

  שלם את החשבונות עכשיו:

  • היכנס לחשבונך
  • בתפריט העליון בחר בחוצץ "עובר ושב"
  • בתפריט הצידי, תחת "העברות ותשלומים", לחץ על "תשלומים - לאומי Pay".

   

   

  יתרונות השירות

  • חסכון בכסף: השירות ניתן ללא תשלום נוחות וחסכון בזמן: תהליך התשלום באינטרנט הינו פשוט ומהיר.
  • זמינות: השירות זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 
  • מעקב ובקרה: קבלת מידע על תשלומים שבוצעו בעבר באמצעות המערכת.

   

   

  הנחיות והבהרות נוספות

  מוקד התמיכה לשירותך

  למד עוד על דחיית תשלום מע"מ באתר משרד האוצר

   

  הבהרות

  • כפוף לתנאי השירות
  • העברת כספים מהחשבון לרשויות מותנית בקיום יתרה מספקת בחשבון והינה בכפוף לכל מגבלה חוקית אחרת, לרבות צווי עיקול וכיו"ב.
  • תשלומי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי מוגבלים לתקרה של 10 מיליון ש"ח (במקרים מיוחדים ניתן לפנות לבנק בבקשה לאישור תשלומים בסכומים גבוהים יותר). 
  • שאר תשלומים לרשויות ממשלתיות מוגבלים לתקרה של 1 מיליון ש"ח.
  • תשלומים לרשויות מקומיות מוגבלים לתקרה של 10,000 ש"ח. 

   

  כניסה לחשבונך