In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  סליקה בנקאית

  הסדר זיכויים פשוט ונוח

  מס"ב, מרכז הסליקה הבנקאי, מאפשר לך להעביר זיכויים בצורה קלה, ממוחשבת ויעילה

   

  מעביר תשלומים לספקים או משכורות לעובדים? הסדר זיכויים על-פי הרשאה מתאים לך במיוחד.

   

  src= איך זה עובד?

  1. לצורך הצטרפות להסדר להעברת משכורות, תשלום לספקים או לזיכויים שונים, תופנה ישירות לחברת מס"ב.
  2. לאחר החתימה על תנאי ההצטרפות להסדר, תתקבל פנייה בבנק לאישור ההצטרפות, הכוללת את כל פרטיך בבנק.
  3. הבקשה תועבר לסניף שבו מתנהל חשבונך, בצירוף טופס "הצטרפות להסדר זיכויים במס"ב".
  4. לאחר אישור ההסדר תהיה רשאי לשדר למס"ב קבצים להעברת זיכויים.
  5. מס"ב ישדר את הבקשות לבנק ויבקש אישור כספי במקרים בהם לא קיים סטטוס לאישור.

   

  src= מה אתה מרוויח?

  • חיסכון - צמצום השימוש בשיקים.
  • יעילות - פחות זמן להקלדת הנתונים ומניעת טעויות בהקלדה.
  • ביטחון - הקטנת הסיכון מזיופי שיקים.

   

  * כפוף לתנאי השירות.

  כניסה לחשבונך