DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

אגף מיזוגים, רכישות ועסקות ממונפות

האגף עוסק בבחינה והקמה של עסקות מימון ורכישת אמצעי שליטה בתאגידים או מינוף כנגד אמצעי שליטה קיימים.

התמחות נוספת של האגף היא בחינה וליווי של עסקות אשראי מורכבות.

 

לפרטים נוספים פנה למנהל הלקוחות שלך.