In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  לאומי שירותי שוק ההון בע"מ

  לאומי שירותי שוק ההון, חברת בת של לאומי, הינה הגוף המוביל בישראל למתן שירותי תפעול מקיפים לגופים פיננסיים.
  החברה מתמחה במתן שירותי תפעול לקופות גמל, גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קופות מפעליות, קופות פיצויים, קופות מרכזיות לפנסיה תקציבית ותפעול הפצה.

   

  לאומי שירותי שוק ההון, מעניקה שירותי תפעול לחברות מנהלות בהיקף של מיליארדי ש"ח ומעמידה לרשותך יתרונות בלעדיים של מומחיות, ניסיון ועוצמה, שקיפות, שירותיות וחדשנות.

   

  החברה מספקת שירותי תפעול למגוון חברות בתחום שוק ההון, ובכך משלימה סל מוצרים ושירותים כולל ומקיף לכל עסקי הלקוח המוסדי.

   

  המומחיות והניסיון שלנו בתחום הגמל והדגש על שירותיות גבוהה, בשילוב עם העוצמה של לאומי, מאפשרים לנו להעניק לך פתרונות מתאימים לעסקיך.

   

   

  תחום הגמל

  • ליווי הלקוח בכל שלב בתהליך, החל מהקמת הקופות וכלה בהקמת מערכות תשתית במשרדי החברה והטמעת מערכת התפעול
  • צוות מקצועי המעניק שירות אישי ומלווה אותך בכל שלב ושלב
  • ניהול חשבון העמית לאורך כל חיי החשבון
  • מתן שירותים חשבונאיים ע"י מחלקת חשבונות והנהלת חשבונות מקצועית
  • צוות מקצועי המתמחה בתחום ניהול הסיכונים בעולם הגמל
  • מערכות מידע מהמתקדמות בשוק, המאפשרות מידע מנהלי וניהולי ברמה גבוהה
  • באגף תפעול עמיתים ושירות ניתנת תמיכה מלאה על ידי צוותים ייעודיים בפעילות השוטפת
  • שירותים ייחודיים לקופות מפעליות/סקטוריאליות
  כניסה לחשבונך