DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

יחידת השמאות מספקת שירותים מקצועיים לכלל חטיבות הבנק העסקיות.

היחידה כוללת שמאי מקרקעין מוסמכים והיא מספקת שירותים מקצועיים לכלל היחידות העסקיות בבנק.

 

בין תפקידי היחידה: 

ביקורת שומות שנערכות ע"י שמאים חיצוניים לנכסי נדל"ן המיועדים לשמש כבטוחה למתן אשראי, ייעוץ שוטף בכל הקשור לשעבוד ומימוש בטחונות נדל"ן, תפעול שוטף של רשימות השמאים החיצוניים והקמת מאגר נתונים איכותי של עסקאות נדל"ן .