DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 

פעילות קבוצת לאומי כוללת, באמצעות הבנק והחברות הבנות, את כל תחומי הבנקאות והשירותים הפיננסיים, עבור מגזרי פעילות שונים ומגוונים, בארץ ובחו"ל. 

 

כל אלה יוצרים מעטפת עסקית ייחודית, העומדת לרשותך לצורך קבלת מענה מהיר, מדויק ואפקטיבי לכל הזדמנות עסקית, צורך מקצועי ודילמה פיננסית.