In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מידע ופעולות נוספות

  • סקירות כלכליות
   דסק הכלכלי של לאומי מחזיק אותך בתמונה עם סקירות כלכליות מהארץ ומהעולם: כלכלה בישראל, כלכלה עולמית, סקירות מקרו, מגזין עסקים, סקירת שווקי הון ושווקי מט"ח בינלאומיים. כל מה שצריך לדעת במקום אחד.
   סקירות כלכליות >>

   

  • שערי מט"ח
   רשותך באתר: שערים יציגים, כפי שנקבעים ע"י בנק ישראל, שערי מסחר המתעדכנים כל מספר דקות ,על פי נתוני המסחר בחדרי העסקאות של לאומי, ושערי לאומי עדכניים והיסטוריים.
   כמו כן, לאומי Forex מפנה אותך לשיתוף הפעולה של לאומי עם חברת IFP, המאפשר לגולשי אתר לאומי, גישה למגוון נתונים כלכליים שימושיים בניהם: שערים מצטלבים מהעולם, השוואת שערי מטבעות עיקריים, שערי מטבעות אקזוטיים אינדיקטורים יומיים, חדשות מט"ח בעברית , סקירת מט"ח יומית, שערי אופציות במט"ח ועוד.
   דף שערי מט"ח >>

   

  • מדדים
   כאן תוכלו למצוא: טבלה המרכזת את נתוני מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבנייה לחודש האחרון וכן טבלאות נפרדות לכל אחד מהמדדים, המציגות את נתוניהם במשך 12 החודשים האחרונים.
   דף מדדים >>

   

  • כלים לחישוב
   כלים שימושיים לחישוב ותכנון בנושאים שונים. כלי עזר אלו יעזרו לך לתכנן את השקעותיך, לכלכל את צעדיך החל מתכנון החזר חודשי של משכנתאות, קבלת נתוני שערי מט"ח, מחשבונים ועוד.
   מחשבונים וכלים לחישוב >>

   

  • תעריפי עמלות
   תעריפון העמלות המלא לעסקים גדולים, תעריפון העמלות ליחידים ולעסקים קטנים וכן השוואת עמלות בין ערוצים ישירים, לאומי Call ובסניפים.
   דף תעריפי עמלות >>

   

   

   

   

   

   

  כניסה לחשבונך