In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מימון בינלאומי

  תשובות לשאלות נפוצות במימון בינלאומי / אריה שניי, ראש ענף מימון בינלאומי

   data-cke-saved-src= אני רוצה לייבא מכונה חדשה למפעל שלנו. האם אתם ממנים גם עסקאות יבוא?
  לא, הענף שלנו מתמקד רק בעסקות יצוא מימון. לצורך עסקת יבוא עליך להפנות לאיש הקשר שלך בסניף העסקים בבקשה להלוואה במט"י או במט"ח.

   

   data-cke-saved-src= כספק, אני נותן אשראי לקונים שלי. האם יש דרך להקדים את מועד קבלת הכסף?
  כמובן. כל מוצרי הענף למימון בינלאומי מיועדים להקדים את התשלום לספק.
  הבחירה במוצר המתאים לך תתבצע לפי מאפיינים כגון סוג עסקה, תקופה, זהות הקונה, סכום העסקה וכו'. לצורך התאמת המוצר לצרכים הספציפיים שלך נשמח אם תיצור איתנו קשר.

   

   data-cke-saved-src= קיבלתי הזמנה גדולה מלקוח מחו"ל. האם ולמי כדאי לפנות כדי לבטח את העסקה?
  נושא הביטוח מתחלק לכמה חלקים:

  1. אם מדובר בהזמנת ציוד השקעה או פרויקט תשתית במדינה מתפתחת, עליך לפנות לאשרא – חברת הביטוח הממשלתית הישראלית (טלפון: 03-5631700) לשם השגת הביטוח.
  2. אם אשרא תסרב לבטח את העסקה, תוכל להשיג ביטוח מחברת ביטוח זרה מקובלת על הבנק. במקרה כזה תוכל להיעזר בבנק לצורך יצירת הקשר עם חברת הביטוח.
  3. אם מדובר בהזמנת סחורה מתכלה שהתשלום בעבורה הינו עד שנה, עליך לפנות לאחת משתי חברות ביטוח האשראי הישראליות: בסס"ח- החברה לביטוח אשראי בע"מ (טלפון: 03-7962401) או לכלל ביטוח אשראי בע"מ (טלפון: 03-6276333). חברות אלה מבטחות בד"כ את כלל היצוא ולא עסקה בודדת.
  4. כאשר העסקה היא עם מדינה מתפתחת, והקונה הוא ישות ממשלתית, הביטוח מכסה סיכון פוליטי. כאשר העסקה היא עם מדינה מפותחת, או שהקונה הוא ישות ציבורית או פרטית, הביטוח מכסה גם סיכון מסחרי.

   

   data-cke-saved-src= אני מעוניין לקבל מימון לעסקת יצוא גדולה. אלו מסמכים אני צריך להכין?
  יש להבחין בין עסקת יצוא של סחורה מתכלה, שהקונה משלם עבורה במשך שנה, לבין עסקת יצוא ציוד השקעה/ פרויקט שנמשך מעבר לשנה.

  במקרה הראשון, הבנק, בכפוף לקבלת האישורים הפנימיים הנדרשים, מנכה את החשבוניות שהוצאת לקונה. לכן עליך להמציא לבנק את החשבוניות, שטר המטען המעיד על משלוח הטובין ומסמכים מחברת הביטוח המעידים שהעסקה מבוטחת. הבנק יחתים אותך על מסמכים נוספים שהוכנו על ידו.

  במקרה השני, עליך להמציא לבנק טיוטה של ההסכם המסחרי. רצוי שתהיה בקשר עם הבנק כבר בשלב התגבשות העסקה, כדי שהבנק יוכל לסייע לך בניסוח סעיפי התשלום בהסכם המסחרי. אם הביטוח הוא מאשרא, עליך להמציא גם את האישור העקרוני לעסקה שקיבלת ממנה. 

   

   data-cke-saved-src= מי הגורמים שיהיו מעורבים בתהליך?
  מלבד חברות הביטוח, כל עסקה מתואמת עם הגורם העסקי שאחראי על ניהול חשבונך בבנק (הענף הרלבנטי בחטיבה העסקית או הסניף בחטיבה המסחרית).

   

   data-cke-saved-src= הספק שלי לוחץ עלי לשלם לו מראש בעבור הסחורה. האם אתם יכולים לעזור לי בהקדמת התשלום?
  כן. הבנק יכול להקדים תשלום לספק שלך ע"י רכישת החוב שלך ממנו.
  הקדמת התשלום מתבצעת במתכונת של ניכיון חוב, כאשר העלות משולמת ע"י הספק שלך. כל זאת בכפוף לאישור הגורם העסקי האחראי על ניהול חשבונך.

   

   data-cke-saved-src= אנחנו מייצאים ציוד לסין. יש לנו קונה פוטנציאלי אבל אין לו מספיק כסף לרכוש את הציוד. האם אתם יכולים לסייע לו ואם כן, למי אנחנו צריכים לפנות?
  באמצעות הפרוטוקול שנחתם בין ממשלת סין לממשלת ישראל נוכל לממן את רכישת הציוד ע"י היבואן הסיני. לצורך כך, עליכם לפנות קודם כל לאשרא – החברה הישראלית לביטוח ייצוא בע"מ, שמבטחת את עסקת המימון.
  במקביל, פנו אלינו לצורך בירור של אפשרות המימון במסגרת הסכמי המסגרת שחתם הבנק עם בנקים בסין.

  בנוסף למכירות לחו"ל אנחנו מוכרים גם לשוק המקומי. 

   

   data-cke-saved-src= האם יש לכם אפשרות להקדים לנו את התשלום גם עבור מכירות לשוק המקומי?
  כן. לצורך כך עומדות לרשותך עסקאות מסוג ניכיון חייבים מקומיים.

   

   

  *אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

    ראש הענף: אריה שניי 

    טלפון: 076-8858139

    אי-מייל: ariesz@bll.co.il

  כניסה לחשבונך