DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

25.09.2019

התחזקות משמעותית בשערו של השקל מול סל המטבעות ברביע השלישי של 2019


שער החליפין הנומינאלי אפקטיבי של השקל מול סל המטבעות (על-פי נתוני בנק ישראל) התחזק משמעותית ברביע השלישי של 2019, תוך ירידת המדד לרמה של 73.2 נקודות אשר מהווה את נקודת שיא העוצמה של השקל, לפי מדד זה, מאז ומעולם.

 

בין הגורמים העיקריים שעומדים ברקע להתחזקותו של השקל בחודשים האחרונים הם, בין היתר, נקיטת צעדים להרחבת המדיניות המוניטארית מצד מספר רב של בנקים מרכזיים ברחבי העולם, במטרה לעודד את הפעילות הכלכלית ולתמוך באינפלציה.

 

גורם נוסף שתרם להתחזקות השקל עם סיום הרביע השלישי, הינו ההודעה של חברת המדדים FTSE-RUSSELL בימים האחרונים בדבר כניסתה של ישראל למדד האג"ח הממשלתי העולמי (WGBI), שהוא אחד המדדים המובילים בעולם, החל מחודש אפריל 2020. בנוסף, ישראל תיכלל גם במדד WorldILS, שעוקב אחרי אג"ח ממשלתיות צמודות מדד.

 

התפתחות זו, שצפויה להביא להיקף רכישות נרחב של אג"ח מקומיות על-ידי זרים, לצד הגורמים הבסיסיים בעלי ההשפעה ארוכת הטווח על שערו של השקל, ובראשם: המשך תנועות ההון הישירות הנכנסות לישראל לצד עודף יציב ומתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, צפויים לתמוך בעוצמתו של השקל גם בשנים הקרובות.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • קצב הגידול השנתי של היקף הרכישות בכרטיסי אשראי מצוי בעלייה בחודשים האחרונים
  • מספר שיא של תיירים שנכנסו לישראל בדרך האוויר (998 אלף תיירים) ברביע השלישי של השנה

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>