In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  לומדות בסחר בינלאומי

  מאמרים ומידע מורחב בנושאי סחר בינלאומי

  לפניך מקבץ מאמרים בנושאי סחר בינלאומי מאת שרה יונגר, ראש ענף סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים בבנק לאומי ויו"ר ועדת הבנקאות ICC ישראל.

   

  • אשראי בר העברה
   מהו אשראי בר העברה TRANSFERABLE L/C
   לקריאת המאמר המלא >>
  • אשראי דוקומנטרי
   ההיסטוריה של הכללים האחידים לאשראים דוקומנטריים - UCP
  • UCP600 לעומת UCP500
   הכללים האחידים לאשראים דוקומנטריים: במה שונה הגרסה החדשה UCP600 לעומת הגרסה UCP500
  • גבולות האחריות של הבנק על פי UCP600
   גבולות האחריות של הבנק שפתח אשראי דוקומנטרי לטובת יצואן. האם "הבנק המוציא" בודק את הסחורה שהתקבלה, על מה הוא מסתמך ומהם גבולות האחריות שלו?
  • מסמכי ההובלה על-פי UCP600
   הכללים האחידים לאשראים דוקומנטרים: מסמכי ההובלה בגרסה החדשה UCP600 לעומת הגרסה UCP500
  • סעיפי ההובלה ב- UCP600
   מלחמה? שביתה? שטר מטען שתאריכו עבר את התאריך הנדרש באשראי הדוקומנטרי לא "יוכשר" אפילו בגללן

   

  מידע נוסףבנושאי סחר בינלאומי

   

  • כללים אחידים לערבויות דרישה (URDG)
   סט כללים חדש - URDG 758 שנכנס לתוקף בשנת 2010 מעורר ציפיה להיקף שימוש דומה שנעשה בכללים האחידים לאשראים הדקומנטרים ה- UCP600

   

  • עסקאות OTC על נכסים לא סחירים
   עסקאות OTC הן עסקאות פיננסיות ייחודיות הנתפרות במיוחד לצרכיו של כל לקוח. הן אינן נסחרות בבורסה ומכאן שמן: Over The Counter ("מעבר לדלפק").

   

  • השתתפות בהנפקות באמצעות חדר עסקאות
   לאומי הוא חבר בורסה. כלקוח הבנק המעוניין להשתתף בהנפקות מקומיות, וכמי שאינו חבר בורסה, תוכל להיעזר בשירותי חדר עסקאות ני"ע ישראליים של הבנק לצורך ייצוגך.

   

  • עסקאות השאלה להגדלת התשואה
   ללאומי יש מאגר גדול של משאילים ושואלים. פעילות באמצעות המאגר מאפשרת ללקוחות הבנק בעלי תיק השקעות גדול ומגוון, לשמש כמשאילים ולהגדיל בכך את הסיכוי לתשואה עודפת.

   

  • שומה על שום מה
   כלקוח לאומי באפשרותך לקבל הלוואה כנגד שעבוד או משכון של נכס בבעלותך כבטוחה. לצורך כך עליך לספק לבנק הערכת שווי המבטאת את שווי הנכס לצורך שעבודו כבטוחה להלוואה. הערכת שווי זו שונה לעיתים מהערכת שווי השוק של הנכס או מהערכות אחרות למטרות שונות.

   

  • תיווך בין מוכרים לקונים
   קונים ניירות ערך? רוצים למכור? אנחנו נפגיש ביניכם. חדר עסקאות ני"ע ישראליים מציע תיווך (ברוקראז') בין קונים למוכרים בפעילות בניירות ערך ישראליים, אופציות, אג"ח ממשלתי, מק"מ ואג"ח קונצרני.

   

   

  הבהרה: המאמר הינו לצרכי מידע כללי בלבד, תוכנו לא ישמש כהמלצה או תחליף לייעוץ בנקאי. מומלץ להיוועץ בבנק בעסקאות הכוללות שימוש באשראים דוקמנטריים. הכותבת אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם כתוצאה משימוש במאמר או בתוכנו.

  כניסה לחשבונך