In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מימון אנרגיה סולארית

  כבנק מוביל בתחום המימון הירוק במשק הישראלי, לאומי נרתם להשגת יעדי יצור חשמל
  גם באמצעות אנרגיה סולארית

   

  מדינת ישראל מעודדת הפקת חשמל ממקורות ידידותיים לסביבה ("אנרגיה ירוקה").
  אחד המקורות הזמינים להפקת החשמל היא השמש ("אנרגיה סולארית"), כאשר הפקת החשמל נעשית באמצעות

  מתקנים פוטו-וולטאים (PV) הנבנים על גגות מבנים או בשטחים פתוחים, במיוחד למטרה זו.

   

  אם אתה:

  • בעל גג של מבנה או בעל קרקע שעליהם ניתן לבנות את המתקן
  • יזם המעוניין לשכור גג או קרקע ולהקים עליהם מתקן

  תוכל ליהנות ממקור הכנסה נוסף ע"י ייצור חשמל ירוק ומכירתו לחברת החשמל במחיר מובטח ל-20 שנה, וכן לתרום לשמירה על איכות הסביבה.

   

  המימון של לאומי
  לאומי מעמיד לרשותך מסלולי מימון אטרקטיביים המותאמים להון העצמי שלך ולתזרים המזומנים הצפוי. 

  המימון מיועד להקמת מתקנים פוטו וולטאים מסחריים:

  • מתקנים פוטו וולטאים עד KW50
  • מתקנים פוטו וולטאים בינוניים מעל KW50

   

  נשמח להאיר לך את הדרך

  • ליווי אישי ויעוץ מקצועי כל הדרך מהצעד הראשון ועד להקמת המתקן
  • מומחיות במימון פרויקטים ירוקים
  • מעקב שוטף אחר ההתפתחויות בתחום, והדרישות המשתנות של רשות החשמל

   

  לפרטים נוספים ולבדיקת כדאיות ההשקעה פנה לבנקאי שלך בסניף העסקים או לסניף לאומי הקרוב אליך.

  כניסה לחשבונך