DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

מערכת פשיטת הרגל ופירוקי חברות של הכונס הרשמי

 

המערכת מאפשרת לבדוק האם קיימים: לחברות צווי כינוס/צווי פירוק או לפרטיים צווי כינוס/צווי פשיטת רגל, ולברר פרטים על ההליכים המנוהלים מכוח צווים אלו. 

לכניסה למערכת