DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

מרשם חייבים מוגבלים באמצעים

 

אתר רשות האכיפה והגביה מאפשר לך לבדוק האם אדם הוכרז על ידי רשם הוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים ואת מועד ההכרזה.
למעבר לבדיקה במרשם חייבים מוגבלים באמצעים באתר רשות האכיפה.