DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

איתור חשבונות מוגבלים

 

בנק ישראל מאפשר לך לקבל מידע על חשבונות מוגבלים במערכת מושכי שיקים ללא כיסוי.
למעבר לאיתור חשבונות מוגבלים או לאיתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות באתר בנק ישראל.