In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  סחר בילאומי בדיגיטל

  שרותי סחר בינלאומי בערוצים הישירים מותאמים לצרכיך העסקיים ומציעים לך מגוון כלים מתקדמים למידע וביצוע פעולות בצורה קלה, נוחה וזמינה.
   
  באפשרותך לצפות ב: באפשרותך לבצע פעולות אלו:
  • פירוט העסקאות שביצעת ע"פ שיטות התשלום השונות בחיתוכים על-פי תאריכים, תקופות ומטבעות
  • יבוא ישיר, יבוא שירותים, העברות מט"ח (כולל העברות לתאריך עתידי), תשלום ד.ג. יבוא ופתיחת אשראי דוקומנטרי
  • צפייה והדפסה של שדרי סוויפט
  • חתימה על הוראות סחר בינלאומי בסלולרי
  • דו"חות בהתאמה אישית: הזמנת דוחות לצפייה בתדירות המותאמת לצרכיך, בין היתר, מהנושאים הבאים: תקבולים/תשלומים והתפלגות עסקית של פעולות הסחר הבינלאומי 
  • העברת בקשה להנפקת ערבות מט"ח
  • דו"ח מוטבים: בלחיצת כפתור תוכל להפיק דו"ח Excel הכולל את כל פרטי המוטבים הקשורים לחשבונך
    
  • הפקת טיוטות דוקומנטים במסגרת א"ד יצוא (למנויי גישה ישירה)
  • א.ד. יצוא: הצגת נוסח מעודכן המשלב את התיקונים לנוסח המקורי של א"ד יצוא (למנויי גישה ישירה)  

  • חתימה על הוראות סחר בינלאומי בממשק משתמש באנגלית
   
  • טעינת הוראות מרובות – מאפשר באופן מהיר ופשוט להעביר עד 999 הוראות תשלום במטבע חוץ בארץ ולחו"ל, ממערכת הנהלת החשבונות שלך ישירות למחשבי הבנק (למנויי גישה ישירה)

   
   
   
  כניסה לחשבונך