האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

אני מאשר כי:

  • כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם
  • ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור את פרטי וכי פרטים אלה יוחזקו במאגרי המידע של הבנק ויעשה בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981
  • בפניה בנוגע להלוואה ידוע לי כי ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים בעלי מחזור שנתי בבנק עד 30 מליון ש"ח העונים על הקריטריונים שיקבעו ע"י הבנק