DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

דו"ח מוטבים ללקוח

באפשרותך להפיק בלחיצת כפתור דו"ח אקסל הכולל את כל פרטי המוטבים המדווחים לך במערכת סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים בבנק.

לשם כך עליך להיות מחובר למערכת גלישה ישירה/ גישה ישירה סחב"ל.