האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

חשבון מרכז מתרכז

חשבון מרכז הינו שירות ממוכן המאפשר לקשור חשבון כספי לחשבון כספי אחר, במטרה להעביר, באופן קבוע מידי יום, תנועות כספיות של לקוח מחשבון לחשבון.

 

לדוגמה: רשת חנויות, בעלת חשבון נפרד לכל חנות, המעוניינת בסוף כל יום עסקים לנקז את תנועות החשבונות (מתרכזים) לחשבון אחד (מרכז).

באופן זה תוכל למשל להגדיר שבסוף כל יום עסקים החשבונות המתרכזים יתאפסו והחשבון המרכז יכיל את סך יתרת כל החשבונות.

ניתן להגדיר כללים נוספים להעברת התנועות בין חשבון מרכז ומתרכזים. פנה לבנקאי שלך על מנת להצטרף לשירות.