In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  Financial Institutions Group

  זקוק לקשרי עבודה מול בנקים ומוסדות פיננסיים בכל העולם?

   

  יחידת מוסדות פיננסיים בינלאומיים אחראית על ניהול , שימור ופיתוח קשרי העבודה של לאומי ועל הקווים השונים מול הבנקים המובילים בעולם.
  היחידה מעמידה לרשותך ניסיון ייחודי, קשרים בינלאומיים והיכרות קרובה עם מוסדות פיננסיים על פני הגלובוס.

   

  היתרונות שלנו

  • קשרי עבודה ישירים מול אנשי מפתח בבנקים הזרים המאפשרים מתן מענה מהיר, מדויק ואיכותי למגוון רחב של צרכים עסקיים בינלאומיים.
  • גישה למקורות מידע מהימניים אודות הבנקים הזרים.
  • קבלת המלצות וסיוע לגבי פתיחת חשבונות בבנקים זרים בחו"ל.
  • נקודת אסקלציה ופתרון בעיות בנושאים עסקיים מול בנקים זרים במגוון תחומים כגון: תשלומים בינלאומיים, מסחר בינלאומי ועוד.

   

  יצירת קשר

  Ms. Sabrina Turnowski

  Head of Custody & Cash Relations | Custody & Cash Relations

  Sabrina.Turnowski@bankleumi.co.il

   

  Mr. Ari Serezo

  Head of Financial Institutions Group

  Ari.serezo@bankleumi.co.il

   

   

  כניסה לחשבונך