In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  אימות נתוני פרויקטים בבניה


  לאומי מבצע ליווי פיננסי לפרויקטים בתחום הנדל"ן ומעמיד לרשותך שירות של אימות פרטי הפרויקטים בבניה אותם הוא מלווה.

   

  החל מ-1.6.08, התשלומים שמבצעים רוכשי יחידות מפרויקטים המלווים על ידי לאומי בשיטת הליווי הפיננסי*, יבוצעו באמצעות שוברי תשלום המופקים עבור כל יחידה בפרוייקט.

   

  ניתן לבצע באתר לאומי אימות של נתוני הפרויקט על ידי הזנת מספר חשבון הפרויקט

  כפי שהוא מופיע על גבי שוברי התשלום שקיבלת מהיזם**.

   

   

  צריכים משכנתא? יש לנו הטבות מיוחדות בשבילכם! >>

   

   

   

   

  *על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 326 של בנק ישראל.

  **טעות כלשהי בהזנת הנתונים באתר לאומי תמנע אימות תקין של נתוני הפרויקט.

  ***אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

   

   

   

  כניסה לחשבונך