In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser. נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

בקשה להעברת מט"ח לחו"ל או לבנקים מקומיים

בסיום מילוי הפרטים הנדרשים הטופס יודפס בפורמט אחיד, יש לחתום על הטופס המודפס ולהעבירו לפקס מספר 0778089500 או לסניף הבנק שלך.

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

פרטי הלקוח המעביר
ניתן לחייב עמלות מחשבון במטבע שונה מחשבון חיוב ההעברה. לדוגמא: סכום ההעברה יחויב מחשבון מטבע חוץ ואילו העמלות יחויבו מחשבון השקלים.
טבלת עמלות
פרטי ההעברה
במידה והנך מעוניין בהעברה בשווי במטבע השונה ממטבע ההעברה, יש לבחור באפשרות זו. לדוגמא: לקוח המעוניין להעביר דולר ארה"ב בשווי של 10 אש"ח.
פרטי המוטב
יש להקפיד לרשום את שם המוטב המלא והמדוייק.
רצוי לצרף לטופס זה חשבונית/הזמנה או כל מסמך המציין את פרטי המוטב המלאיםת.
שדה זה אינו חובה, אך קיימות מדינות המחייבות רישום כתובת מלאה של המוטב או לפחות מדינת המוטב. לפיכך, רצוי לציין את כתובת המוטב.
בהעברה למדינות גוש היורו ההעברה מתבצעת לפי קוד IBAN. קוד זה כולל בתוכו את פרטי הזיהוי של הבנק המוטב וחשבון המוטב.
בשאר מדינות העולם ההעברה מתבצעת לפי קוד Swift הכולל בתוכו את זיהוי בנק המוטב וסניף המוטב, לכן יש להזין גם את חשבון המוטב בנפרד.
בהעברה לארה"ב במידה ולא נמסר קוד Swift ניתן להזין Routing.
בהעברה לבנק מקומי יש להזין את מספר הבנק, הסניף וחשבון המוטב.
סוג ההעברה
פרטים נוספים
שירות משלוח אישור בפקס כרוך בתשלום. אישור ללא עלות יישלח לתיבת הדואר האישית שלך באתר לאומי יום לאחר ביצוע ההעברה.