In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  חשבון פתוח

  בשיטת החשבון הפתוח - Open Account (או בשמה הנפוץ יבוא/יצוא ישיר) הספק שולח את הדוקומנטים ישירות לקונה הסחורה בחו"ל, המשלם את תמורתה לספק על פי התנאים בחוזה.

   

  שיטת החשבון הפתוח נהוגה במקרים של אמון הדדי בין היצואן/ספק ליבואן/קונה. 

   

  height= עסקאות אופייניות לשיטת התשלום חשבון פתוח (יבוא/יצוא ישיר)

  • כאשר קיים אמון כמעט מלא במעמדו ובאמינותו של היבואן/קונה.
  • מכירות בשיטת משגור (קונסיגנציה) שבהן המוכר בחו"ל משלם ליצואן, ספק הסחורה, רק לאחר המכירה בפועל.
  • עסקאות בין חברות בעלות "קרבה משפחתית", כאשר החברה משמשת כזרוע המכירה של היצרן או כאשר חברת האם היא היצרן והחברה הבת היא המוכרת.
  • עסקאות "אין ברירה" כאשר היצואן רוצה למכור במהירות מלאי שמכביד עליו.

   

  height= העבר הוראות ביצוע בלי לקום מהכיסא
  השתמש בערוצים הישירים - מערכות "גישה ישירה" ו"גלישה ישירה" – כדי להעביר לבנק הוראות לביצוע תשלום בקלות, במהירות ובנוחות.

   

  height= עומד לפני חתימת חוזה? מתלבט מהי שיטת התשלום הטובה לך ביותר?
  לקבלת מידע בנושא שיטות תשלום בסחר בינלאומי ענף סחר בינלאומי מורכב לרשותך בטלפון 076-8858099.

   

   

  ערוצים ישירים בסחר בינלאומי

  עם הטכנולוגיה החדשנית של לאומי עומדים לרשותך מגוון ערוצים ישירים לביצוע פעולות ולקבלת מידע עדכני בסחר בינלאומי בכל שעה ומכל מקום.

   

  העברת הוראות לביצוע תשלומים

  מערכת המאפשרת להעביר בהקלקה אחת עד 999 הוראות תשלום במטבע חוץ, בארץ ולחו"ל, ממערכת הנהלת החשבונות שלך ישירות למחשבי הבנק.

   

  מימון עסקאות יצוא

  מוצרי המימון הבינלאומי של לאומי מאפשרים ליצואן לקבל את הכספים תמורת הסחורה או השירותים שמכר בסמוך למועד אספקתם.

  הורדת המדריך המלא לסחר בינלאומי
   
  יצואן
   
  יבואן
  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה