In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  נדל"ן

  יש לך על מי לבנות
   

  משקיע, יזם או קבלן ביצוע, אם יש לך צורך בפתרון מימון, מורכב או פשוט, לזמן קצר או ארוך, נדע להתאים אותו עבורך.
  מערך בניה ונדל"ן בלאומי, הבנק המוביל בישראל במימון פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל, מציע לך מגוון שירותים ייחודיים, תוך התמחות ומקצועיות רבת שנים בענף הנדל"ן: ליווי בניה למגורים בישראל ובחו"ל, מימון עסקאות קומבינציה, מימון נכסים מניבים, מימון קבלני תשתית ומגוון רחב של הלוואות.
  מערך בניה ונדל"ן יעמיד לרשותך מנהל קשרי לקוחות בכיר בעל התמחות ספציפית בנדל"ן, שירכז עבורך את כלל הטיפול הבנקאי, בהתאם לתחום הפעילות שלך: סקטור חברות בניה, סקטור קבלנים או ענף תשתיות לאומיות.

   

  אתה מוזמן להכיר את מגוון הפתרונות, המוצרים והשירותים המתאימים לך.

  בניה ונדל"ן

  קווי עסקים >> החטיבה העסקית ומערך בניה ונדל"ן >> מערך בניה ונדל"ן

  לאומי הינו הבנק המוביל בישראל במימון פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל. מערך בניה ונדל"ן בלאומי מציע מגוון שירותים ייחודיים תוך התמחות ומקצועיות רבת שנים בענף הנדל"ן.בין אם הינך משקיע, יזם או קבלן ביצוע, ובין אם מדובר בפתרון מימון מורכב או פשוט, לזמן קצר או ארוך, נדע להתאימו עבורך. המשך

   

  שמאות מקרקעין

  קווי עסקים >> החטיבה העסקית ומערך בניה ונדל"ן >> שמאות מקרקעין

  יחידת השמאות של לאומי עוסקת במגוון נושאים, ביניהם: ביקורת שומות הנערכות ע"י שמאים חיצוניים לנכסי נדל"ן המיועדים לשמש כבטוחה למתן אשראי, ייעוץ שוטף בכל הקשור לשעבוד ומימוש בטחונות נדל"ן, הקמת מאגר נתונים איכותי של עסקאות נדל"ן ועוד. המשך

   

  מיזוגים, רכישות ועסקות ממונפות

  קווי עסקים >> החטיבה העסקית ומערך בניה ונדל"ן >> ענף מיזוגים, רכישות ועסקות ממונפות

  הענף עוסק בבחינה והקמה של עסקות מימון ורכישת אמצעי שליטה בתאגידים או מינוף כנגד אמצעי שליטה קיימים. התמחות נוספת של הענף היא בחינה וליווי של עסקות אשראי מורכבות. המשך

   

  מימון פרוייקטים ובדיקת תוכניות השקעה

  קווי עסקים >> החטיבה העסקית ומערך בניה ונדל"ן >> ענף מימון פרוייקטים ובדיקת תוכניות השקעה

  הענף עוסק בניתוח, בדיקה, ליווי ומימון פרויקטים, מכרזים ותוכניות השקעה מורכבות. בנוסף, עוסק הענף בבדיקת הערכות שווי שונות, בדיקות ענפיות ובדיקת מקור החזר לעסקאות. המשך

   

  נכסים למכירה

  לאומי >> קבוצת לאומי >> נכסים למכירה

  לאומי מציג את רשימת הנכסים המועמדים למכירה לציבור הרחב (משרדים, מבני תעשיה, דירות וכיו"ב).
  תוצאות החיפוש יציגו בפניך נתונים מפורטים אודות הנכס, כולל שמות אנשי קשר ומספרי טלפון. המשך

   

  לאומי פרטנרס

  עוד בלאומי >> לאומי פרטנרס

  בעל חברה או עסק גדול או בינוני? לאומי פרטנרס מציעה לך מודל ייחודי לשיתוף פעולה: התאמה אישית של פתרונות צמיחה חוץ בנקאיים מתקדמים, לרבות השקעות בפועל ושירותי בנקאות להשקעות. המשך

   

  לאומי למשכנתאות

  עוד בקבוצת לאומי >> לאומי למשכנתאות

  מעוניין לקבל הלוואה למימון רכישה, בניה או שיפוץ נכס? הבנק למשכנתאות הוותיק בישראל, מציע הלוואות במגוון מסלולים למימון רכישה, בניה או שיפוץ של נכס או לכל מטרה עבור שעבוד נכס קיים. המשך

   

  לאומי בעולם

  לאומי בעולם

  לאומי מציע לך מגוון רחב של מוצרים בנקאיים, פתרונות בלעדיים ואפיקי השקעה חדשים לקידום פעילותך הבינלאומית, באמצעות שלוחות הבנק בחו"ל. השלוחות מאוגדות בחו"ל כבנקים מקומיים מקבוצת לאומי, הממוקמים בצמתים מרכזיים של הפעילות הפיננסית בעולם. המשך

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה
   
  יצואן
  יבואן