In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  חדר עסקות מט"ח ונגזרים

  חדר עסקות מט"ח ונגזרים

  חדר עסקות פועל בכל סוגי עסקות המט"ח והנגזרים- עסקות עתידיות, אופציות במט"ח ובשקלים, נגזרי ריבית, עסקות מדד וסחורות.


  לאומי הינו "עושה שוק" בכל המכשירים הנסחרים בחדר עסקות.


  חדר העסקות של לאומי מוביל את המערכת הבנקאית בחדשנות ובנתח שוק.

   

  הכרת צרכי הלקוח, מומחיות במגוון רחב של מכשירים פיננסיים, בשילוב טכנולוגיה מתקדמת, מאפשרים לסוחרי חדר עסקות מט"ח ונגזרים, מבית לאומי שוקי הון, ליצור פתרונות עסקיים המותאמים במיוחד עבורך.


  שירותים ומוצרים:

  • עסקות FX
  • עסקות אופציות
  • עסקות ריבית
  • עסקות מדד
  • פיקדונות ומוצרים מובנים
  • נגזרי OTC-equity
  • סחורות ומתכות
  • מערכת Trade On למסחר במט"ח

   

  לקישור לחדר עסקות אנא פנה לגורם העסקי או לסניף המטפל בחשבונך

   

   

  יתרונות:

  • צוות אישי המכיר את צרכיך ויכול לסייע לך בניתוח החשיפות ובהתאמת מוצרים (Tailor Made)
  • הסוחרים שלנו עומדים בקשר שוטף עם מנהל הלקוח שלך, להבטחת שירות אישי, יעיל ומהיר
  • מערכות מחשוב מתקדמות המאפשרות תמחור וניהול מוצרים מורכבים עבורך
  • מערכת Trade On למסחר במט"ח זמינה עברוך בכל מקום ובכל שעות המסחר העולמי
  • דסק ייעודי המתמחה בפיתוח ושיווק מוצרים חדשים בכל נכסי הבסיס המותאמים לצרכיך

   

  הבהרות:

  • תוכן זה הינו לצרכי מידע כללי בלבד
  • המידע אינו מהווה המלצה כלשהי לביצוע עסקה באופציות, בחוזים עתידיים או בנכסים פיננסיים אחרים, ואין לראות בו תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן  
  • מובהר בזאת כי השקעה בנכסים פיננסיים, אופציות וחוזים עתידיים, מוגדרת כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד. עוד מובהר כי ביחס לאופציות וחוזים עתידיים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הינו בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות
  • לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג. המידע, לרבות שערי מטבע, שערי ריבית, מחירים ונתונים, מהווים אינדיקציה בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד הבנק לביצוע עסקה ו/או לתנאי עסקה

   

  שעות פעילות:

  שעות פעילות במהלך חגי תשרי 2019:

   

  מועד תאריך שעות פעילות
  ערב ראש השנה יום א'                   29/09/2019 סגור
  א' ראש השנה יום ב'                   30/09/2019 סגור
  ב' ראש השנה יום ג'                    01/10/2019 סגור
  ערב יום כיפור יום ג'                    08/10/2019 08:00-12:00
  יום כיפור יום ד'                    09/10/2019 סגור
  ערב חג סוכות יום א'                    13/10/2019 סגור
  חג סוכות יום ב'                    14/10/2019 סגור
  חול המועד סוכות ימים ג'-ה'              15-17/10/2019 08:00-23:00
  חול המועד סוכות יום ו'                     18/10/2019 08:00-17:00
  ערב חג שני יום א'                    20/10/2019 סגור
  שמחת תורה יום ב'                    21/10/2019 סגור


  שעות פעילות רגילות:

  • ימי א':       סגור
  • ימים ב'-ה': 08:00-23:00
  • ימי ו':         08:00-17:00

   

   

   

  קישורים נוספים: