In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  לאומי שירותי שוק ההון בע"מ

  חטיבת שוקי הון

  לאומי שירותי שוק ההון, חברת בת של לאומי, הינה הגוף המוביל בישראל למתן שירותי תפעול מקיפים לגופים פיננסיים.

  החברה מתמחה במתן שירותי תפעול לקופות גמל, קרנות השתלמות, קופות מפעליות, קופות פיצויים, קופות מרכזיות לפנסיה תקציבית, קרנות נאמנות, קרנות השקעה פרטיות ותפעול הפצה.


  לאומי שירותי שוק ההון, מעניקה שירותי תפעול לחברות מנהלות בהיקף של מיליארדי ש"ח ומעמידה לרשותך יתרונות בלעדיים של מומחיות, ניסיון ועוצמה, שקיפות, שירותיות וחדשנות.


  החברה מספקת שירותי תפעול למגוון חברות בתחום שוק ההון, ובכך משלימה סל מוצרים ושירותים כולל ומקיף לכל עסקי הלקוח המוסדי.


  המומחיות והניסיון שלנו בתחום הקרנות, הקופות והדגש על שירותיות גבוהה, בשילוב עם העוצמה של לאומי, מאפשרים לנו להעניק לך פתרונות מתאימים לעסקיך.

  תחום הגמל

  • ליווי הלקוח בכל שלב בתהליך, החל מהקמת הקופות וכלה בהקמת מערכות תשתית במשרדי החברה והטמעת מערכת התפעול
  • צוות מקצועי המעניק שירות אישי ומלווה אותך בכל שלב ושלב
  • ניהול חשבון העמית לאורך כל חיי החשבון
  • מתן שירותים חשבונאיים ע"י מחלקת חשבונות והנהלת חשבונות מקצועית
  • צוות מקצועי המתמחה בתחום ניהול הסיכונים בעולם הגמל
  • מערכות מידע מהמתקדמות בשוק, המאפשרות מידע מנהלי וניהולי ברמה גבוהה
  • באגף תפעול עמיתים ושירות ניתנת תמיכה מלאה על ידי צוותים ייעודיים בפעילות השוטפת
  • שירותים ייחודיים לקופות מפעליות/סקטוריאליות 


  תחום קרנות השקעה פרטיות (קרנות גידור Hedge Funds)

  • לאומי שירותי שוק ההון משמת כאדמיניסטראטור לקרנות השקעה פרטיות ומספקת את מגוון השירותים הכולל
  • ניהול מרשם הנכסים, קביעת שווי הנכסים ומחיר יחידה נקי חודשי (NAV)
  • ניהול מרשם השותפים - ניהול הקשר עם השותפים המוגבלים בקרן ושליחת דיוור מלא על פעולת כניסה ויציאה ושערוך חודשי ישירות לשותף המוגבל
  • בקרת הוצאות ותשלומים וחישובי מס לשותפים המוגבלים (נאמנות משיכות ונאמנות מס)
  • שירותי ייצוג השקעה בדף ניירות הערך של המשקיעים בחשבון הבנק 

   

  תחום קרנות נאמנות

  • ליווי הלקוח בעת הקמת והסבת קרנות, פתיחת חשבונות והטמעת מערכות התפעול והמסחר החדשות אצל הלקוח
  • ניהול מרשם הנכסים ושירותים חשבונאיים שירותים תומכי חקיקה ופיקוח (רגולציה)
  • דיווחים לרשויות (בורסה, רשות ני"ע, בנק ישראל) 


  יתרונות

  • צוות מקצועי המעניק שירות אישי ומקצועי מלווה אותך בכל שלב בתהליך
  • מתן שירותים חשבונאים לנכסים על ידי מחלקת חשבות והנהלת חשבונות מקצועית
  • צוות מקצועי המתמחה בתחום ניהול הסיכונים בעולם הגמל
  • מערכות מידע מהמתקדמות בשוק, המאפשרות מידע מנהלי וניהולי ברמה גבוהה. אפשרות לתפעול מערכות המידע מכל מקום
  • שירותי האדמיניסטרציה לקרנות גידור מבוססים על ידע מקצועי רב שנים ומשולבות במערכות טכנולוגיות מוכחות ויעודיות 

   

   

  .......................................................................................................................................................

  *אתר זה וכל המידע והפעולות הכלולים בו, לרבות שירותי ייעוץ בהשקעות ושירותי מסחר בניירות ערך, אינם מכוונים 

  ו/או מוצעים בארה"ב או ל – U.S Persons כהגדרתם בתקנה S מכח ה – U.S Securities Act.