In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  סחר בינלאומי

  תקבולים בסחר בינלאומי

  אם אתם צריכים לקבל כסף מחו"ל או מט"ח מבנק מקומי, תתבקשו למסור את הקוד של לאומי בממסרי ה-Swift של לאומי ואת קוד המסלקה של סניפכם. באפשרותכם למצוא אותם בקלות באמצעות מערכת חיפוש הסניפים: אתרו את הסניף שלכם (לפי שם הסניף, מספר הסניף או היישוב), ובין פרטי הסניף תמצאו את קודי הסוויפט שלו.

   


  בהתאם להוראות רגולציה חדשות, החל מיום 31.3.2020, כל העברה המגיעה מחוץ לישראל חייבת לכלול את מספר חשבונכם במבנה IBAN.
  בנוסף החל מיום 1.1.18 כל העברה המגיעה מחוץ לישראל, חייבת לכלול מידע על הצדדים לפעולה, כמפורט להלן:
  פרטי הגורם השולח מחו"ל – שם השולח, מספר חשבונו ומענו.
  פרטי מקבל הכספים בלאומי– שם הלקוח ומספר חשבון בלאומי.

  שימו לב: העברה בה חסר אחד או יותר מפרטי המידע כאמור לעיל לא תתקבל בלאומי וייתכן ולאומי יאלץ להחזיר את תמורתה לגורם המעביר.
  יש להקפיד כי כל העברה, כאמור, תכלול מידע מלא, לרבות מספר חשבון במבנה  IBAN

   

  לנוחותכם תוכלו למצוא את מספר חשבונכם במט"ח במבנה IBAN בכל הודעת זיכוי בגין תמורה במט"ח שהתקבלה בחשבונך מחו"ל ומבנקים מקומיים.


  בכל שאלה נוספת , הנך מוזמן לפנות לבנקאי סחר בינלאומי בסניפך.
  לתמיכה טכנית לפעילות  בסחר בינלאומי בדיגיטל , יש לחייג 03-9544333

   

   

  • לעיתים מספר ה- IBAN בחשבון המט"ח יכול להיות שונה ממספר ה – IBAN בחשבון השקלי. במידה וקבלת המט"ח מזוכה בחשבונכם השקלי, ציינו את מספרו במבנה IBAN, אותו ניתן למצוא באתר לאחר הכניסה לחשבונכם תחת נושא : מספרי זה"ב לחשבונותיי -IBAN.
  • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הבנק לדרוש מידע מלא נוסף ככל והדבר יידרש.

   

   

  מהו סוויפט?

  סוויפט הוא ממסר הודעות אלקטרוני בין-בנקאי, המשמש את הבנקים להעברת הודעות על תשלומים מקומיים ובינלאומיים. לכל בנק החבר בקהיליית הסוויפט העולמית יש כתובת בת 11 תווים בעזרתה מנותבים הממסרים מהבנק השולח ("Sender") לבנק המקבל את הממסר ("Receiver"). כל ממסר בנוי ממערך שדות ממוספר, בעל מספר קבוע של תווים / שורות, מוסכם וידוע לכל.

   

   

  קודי הזיהוי של לאומי בממסרי Swift העולמי:
   

  Bank Name

  (שם הבנק)

  .BANK LEUMI LE ISRAEL B.M

  Branch Name

  (שם הסניף)

  BRANCH XXX

  Swift (BIC/TID) Code

  (קוד זיהוי של לאומי בממסרי הסוויפט)

  LUMIILITXXX

  .Routing No

  (קוד מסלקה של סניפי לאומי)

  IL010XXX

  (שלוש הספרות האחרונות הינן מספר הסניף שלך)

  .Account No

  (מספר החשבון)

  XXX11111111 *

  (שלוש הספרות הראשונות הינן מספר הסניף שלך ושמונה הספרות האחרונות הינן מספר החשבון שלך)

  מספר חשבון לקוח במבנה IBAN


  ILxx010XXX0000011111111 **

  IL - ישראל

  xx - שני תווים אשר המערכת מקצה באופן אוטומטי (עם פנייתך לסניף)

  010 - המספר של לאומי

  XXX - מספר הסניף

  5 האפסים - מוקצים באופן אוטומטי ע"י המערכת כדי להגיע ל-13 תווים עבור מספר חשבון (עם פנייתך לסניף)

  8 הספרות האחרונות (11111111) הינן מספר החשבון שלך

  Beneficiary Name

  (שם הלקוח)

  Name Surname

  * נא להקליד את מספר החשבון, ללא רווחים בין מספר החשבון למספר הסניף.
  במידה ומספר החשבון שלך קצר משמונה ספרות, יש להוסיף אפסים בתחילתו.

   
  ** מספר חשבון במבנה ה - IBAN ניתן לקבל בסניף הלקוח.

   

  כניסה לחשבונך