In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   
  מערכת לניהול תחזית תזרים מזומנים

  השירות מסייע בשליטה ובניהול תזרים המזומנים הצפוי באופן מושכל ומיועד לקבלת תחזית תזרים מזומנים איכותית עבור העסק שלך!

   

  שירות מתקדם מותאם ללקוח, המשלב בין נתוני הבנקים (לאומי ושאינם לאומי, בארץ ובעולם) מפורטל ריכוז מידע (Cash Management)  עם נתונים פנימיים ממערכות ERP של הלקוח באמצעות קליטת קבצים.

   

  השירות מאפשר ניהול יומי של תזרים המזומנים לצד ניהול תחזית תזרים עתידית ברמות שונות של פירוט, תדירות ו/או רמות בארגון לפי בחירה, קבלת התראות שונות בהתאם להתניות פיננסיות שיקבע הלקוח, ותחזית מתגלגלת המשלבת בין תזרים העבר בפועל לבין תחזית התזרים הצפוי.

   

  המערכת כוללת יכולות פונקציונליות רבות, כגון:

  • מסכי ניהול מתקדמים המציגים תמונת מצב
  • השוואת פעילות יום עסקים בפועל לעומת המתוכנן
  • התראות ודוחות

  המאפשרות לבעלי תפקידים בחברה לראות תמונה פיננסית מורחבת בצורה ויזואלית, מהירה ונוחה.

   

  תועלות עיקריות

   

  • התאמה אישית של השירות לסוג העסק והענף אליו משתייך העסק
  • הפקת תחזית תזרים מזומנים עתידית עפ"י כלל פעילות החברה ויתרות הבנק
  • ניהול טכנולוגי פשוט ומתקדם של מחברת גזברות
  • ניהול גזברי שוטף – אפשרות לתכנון צפי התזרים לימי העסקים הקרובים
  • כלי לניהול תחזית תזרים לטווח הקצר ולטווח הארוך
  • מנגנון התראות אוטומטיות על פעילות מבוקשת, כגון צפי לניצול קווי אשראי
  • ניתוח התזרים בדיעבד והפקת מידע מצטבר על פעולות החברה וביצועיה
  • ניתוח אשראי חייבים באופן מעמיק, וניתוח מגמות מהותיות בעסק
  • ניהול עסקאות מימוניות – הלוואות, פיקדונות, נגזרים
  • אחזור מידע גמיש ומתקדם עד 3 שנים אחורה

   

  * השירות יינתן בכפוף לתנאי השירות.

  כניסה לחשבונך