In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   
  ניהול נזילות

  לשירותך - איש הכספים, לאומי מציע מגוון כלים רחב שמטרתם לאפשר לך ראיה כוללת של כלל חשבונותיך, חיזוי פעולות ושליטה לטווח הקרוב. באמצעות כלים אלו תוכל לחסוך בזמן יקר ולנהל את הנזילות בעסק בצורה יעילה.

   
  חשבון מרכז מתרכז

  חשבון מרכז מתרכז

  שירות ממוכן המאפשר לקשור חשבון כספי לחשבון כספי אחר, במטרה להעביר באופן קבוע תנועות כספיות.

   
  multibank services

  Multibank Services

  קבל מידע שוטף ועדכני על חשבונותיך השונים והעבר הוראות לתשלומים בבנקים בארץ ובחו"ל באופן פשוט ומהיר.

   
  trade on

  Trade On

  מערכת המסחר ומידע מתקדמת וידידותית המאפשרת לבצע פעילות בניע ובמטח ישירות מהמשרד.

   
  אשראי לעסקים

  אשראי לעסקים

  לאומי מציע לך מגוון הלוואות התומכות בפעילויות השונות ומאפשרות ניהול נכון של העסק.

   
  ניכיון חובות לספקים

  ניכיון חשבוניות

  מעונין לשלם את חובותיך לספקים מוקדם ככל הניתן ולקבל הנחת מזומן? לאומי יוכל לעשות זאת עבורך! 

   
  ניכיון שיקים ללא זכות חזרה

  ניכיון חייבים מקומיים

  מעונין להקדים את מועד הפירעון של שיק דחוי? לאומי יוכל לשלם לך את החוב כנגד השיק בהקדם האפשרי.

   
  ניכיון חייבי חו"ל

  ניכיון חייבי חו"ל

  זקוק לכסף שחייב לך קונה בחו"ל? תוכל לקבלו כנגד חשבונית בקלות ובמהירות רבה!

   
  ניכיון אשראי דוקומנטרי ליצוא

  ניכיון א"ד ליצוא

  קבלת לטובתך אשראי דוקומנטרי יצוא? באפשרותך לקבל עכשיו את התשלום מלאומי תמורת הדוקומנטים.

   
  השקעות לטווח קצר

  השקעות לטווח קצר

  משתלם לך להפקיד לפקדונות שקליים לטווח קצר באמצעות האתר  - חסוך בזמן וקבל ריבית מועדפת.

   
  כרטיסי אשראי - מגוון מסלולי ניכיונות להקדמת תשלומים

  כרטיסי אשראי - ניכיונות

  לשירותך מגון מסלולי ניכיונות להקדמת תשלומים ולניהול תזרים המזומנים בהתאמה לצרכיך.

   

  *בכפוף לתנאי השירות. השירותים יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו.