In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  יעוץ בהשקעות

  יעוץ בהשקעות

  מעוניין לגלות מעורבות פעילה בניהול ההשקעות שלך?
  יועצי ההשקעות של לאומי ילוו אותך באופן אישי וצמוד הנאמן לצרכיך.

   

  הליווי האישי של יועץ ההשקעות האובייקטיבי, המסייע לך לקבל החלטות בנוגע להרכב תיק ההשקעות שלך, ניכר כבר מהרגע הראשון – בעת פתיחת תיק ההשקעות, בהגדרת מדיניות ההשקעה ובהחלטה על הרכב התיק.

   

  אתה מזומן לגלות את העוצמה של יעוץ ההשקעות של לאומי, המשולב בטכנולוגיה ובמקצועיות של חדרי העסקאות. שילוב ייחודי שיאפשר לך ליהנות מפתרונות ההשקעה שיותאמו עבורך.


  היתרונות שלך בייעוץ השקעות

  • עדכון - יועץ ההשקעות מעדכן אותך באופן יזום בשינוי בעל משמעות עבור הפעילות שלך, ומספק לך סקירות על שוק ההון.
  • קבלת ההחלטות - יועץ ההשקעות משתף אותך במערך השיקולים, הסיכונים וההזדמנויות ביחס למצב השוק. כך תקבל את ההחלטה המתאימה לפעילות ההשקעה שלך.
  • בידיים טובות - ליועצי ההשקעות הכשרה מקיפה וניסיון רב בשוק ההון. היועצים מגובים על ידי מערך הייעוץ והמחלקה הכלכלית של הבנק, המספקים להם מחקר אנליטי, סקירות מאקרו עדכניות וכלי החלטה באופן שוטף.
  • היעוץ ניתן לך כשירות ללא עלות.

   

  לפרטים נוספים אנא פנה ליועץ ההשקעות שלך.

   

  חדרי עסקות

  בחדרי העסקות של לאומי יסייעו לך במציאת
  מוצרי ההשקעה המתאימים לך ויבצעו עבורך את
  העסקות במכשירים פיננסיים, תוך תמחור תחרותי.

   

   

  מוצרים מובנים

  מעוניין בהשקעה בעלת סיכוי לתשואה גבוהה, מבלי לסכן את קרן ההשקעה? בדוק את המוצרים המובנים של לאומי, המותאמים לשוקי ההון בארץ ובעולם.

   

  הבהרות

  id= תוכן זה הינו לצרכי מידע כללי בלבד. id= המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה בפקדונות מובנים ו/או במוצר אחר כלשהו, ואינו מחליף ייעוץ כללי ו/או אישי המתחשב בצרכיו הייחודיים של הלקוח. החלטות ההשקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו, נכסיו, ורמת הסיכון שהוא מוכן להיחשף אליה.  התנאים המדויקים של כל פיקדון הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון. מובהר בזאת כי פקדונות מובנים מוגדרים כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד. עוד מובהר כי ביחס לפקדונות מובנים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הינו בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות.  הנתונים מעודכנים לאוקטובר 2010.