In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  לאומי פרטנרס

  לאומי פרטנרס

  בעל חברה או עסק גדול או בינוני? לאומי פרטנרס מציעה לך מודל ייחודי לשיתוף פעולה

  התאמה אישית של פתרונות צמיחה חוץ בנקאיים מתקדמים, לרבות השקעות בפועל ושירותי בנקאות להשקעות.

   

  כמי שרואה את עצמה כשותפה אמיתית וכבעלת יכולת השפעה משמעותית על התפתחותן של חברות, לאומי פרטנרס מתמקדת בליווי והתאמת פתרונות הצמיחה הפיננסיים האפקטיביים ביותר לכל נקודת זמן, לכל אורך חיי החברה.

   

  כחלק מלאומי (בבעלות מלאה), מוצרי החברה משלימים את הפעילות הבנקאית של הקבוצה. 

   

   הפעילות נעשית באמצעות כלים חוץ בנקאיים, ומתמקדת בארבעה תחומים עיקריים:

  • השקעות ריאליות: השקעות אקוויטי בחברות.
  • חיתום: "לאומי פרטנרס חתמים" היא מהחברות המובילות בשוק החיתום הישראלי.
  • מיזוגים ורכישות: ייזום עסקות מיזוג, עסקות רכישה ועסקות מכירה.
  • מחקר: 'לאומי פרטנרס מחקרים' (לשעבר NC) מתמחה במחקר חברות, בניתוח פרויקטים, הערכות שווי והתכנות כלכלית.

   

  לאומי פרטנרס מנהלת את תיק ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי בשווי מיליארדי שקלים.

   

  פרטים ליצירת קשר

  מידע מורחב באתר לאומי פרטנרס

   

   

   

  מיזוגים, רכישות ועסקות ממונפות

  בחינה והקמה של עסקות מימון, רכישת אמצעי שליטה בתאגידים או מינוף כנגד אמצעי שליטה קיימים וליווי עסקות אשראי מורכבות.