In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  חידושים וטיפים

  חידושים וטיפים

     חידושים ושדרוגים באתר

  תנועות היסטוריות בחשבון  למי ביצעת העברה לפני שנתים? מעתה תוכל לצפות בתנועות מט"י עד שנתיים לאחור
  שאלות זיהוי מעתה תוכל להגדיר שאלות זיהוי שישמשו אותך גם לאישור פעולות סחר בינלאומי וגם לאישור פעולות בשקלים
  דו"חות בהתאמה אישית תוכן להגדיר דו"חות סחר בינלאומי בתדירות הניתנת להתאמה אישית
  ממשק משתמש באנגלית מעתה תוכל לחתום על הוראות סחר בינלאומי באנגלית
  דו"ח מוטבים בלחיצת כפתור ניתן להפיק דו"ח Excel הכולל את פרטי המוטבים
  שיפור פעולות תוכל לבצע בקלות פעולות של יבוא ישיר, יבוא שירותים, העברות מט"ח (כולל העברות לתאריך עתידי), תשלום ד.ג ויבוא ופתיחת אשראי דוקומנטרי
  תנועות היסטוריות בחשבון  למי ביצעת העברה לפני שנתים? מעתה תוכל לצפות בתנועות מט"י עד שנתיים לאחור
  ערבויות במט"ח באפשרותך להפיק שאילתות, לקבל פירוט עסקאות בערבויות מט"ח ולהעביר בקשה להנפקת ערבות במט"ח
  שערי מטח לתאריך היסטורי

  מעוניין לדעת מה היה שער הדולר לפני חודש?

  תנועות מטח לפי תאריכים בדף החשבון תוכל לבצע סינון ולראות את 40 התנועות האחרונות
  ייצוא נתונים לתכנת SAP מעתה, ניתן לייצא נתונים גם לתכנת SAP - BUSINESS ONE

    

   
        טיפים לביצוע פעולות באתר
   
   
   
  תשלום כפול לאומי Pay בכדי שלא תטעה, מעתה נציג לך את התשלומים למוטב שבוצעו ב - 20 מהימים האחרונים באמצעות לאומי Pay.
  מידע מורחב עבור תנועות מט"ח לא יודע ממי הזיכוי של 10,000 דולר? מעתה תוכל לדעת מי העביר אליך מט"ח.
  שאילתת שיקים חוזרים חזר לך שיק? באפשרותך לבצע שאילתה ולצפות בכל השיקים החוזרים, כולל סיבת ההחזרה וצילום השיק.
  תחזית פרעונות מתקשה לנהל את תזרים המזומנים? צפה בכל תחזית הפרעונות במט"י, מט"ח, הלוואות ופקדונות.
  חתימה מרובה אין צורך לעבוד קשה - "חתום" על הוראות ביחד באופן מרוכז.
  רשימת מוטבים יש לך רשימת מוטבים בסניף? הארך את תוקפה באתר במקום להגיע אל הסניף.
  E banking site

   now we have English internet E banking site .Enjoy.

   

  כניסה לחשבונך