In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  חדר עסקות

  חדר עסקאות

  חדר עסקות לאומי

   

  שווקי ההון בעולם מושפעים מהתרחשויות כלכליות, גאופוליטיות, רגולציה, טכנולוגיה ומערכות מסחר ומייצרים הזדמנויות רבות אך גם סיכונים.
  אנו בחדר עסקות לאומי, ערוכים לתת מענה ופתרונות לאתגרים אלו ולהיות עבור לקוחותינו ONE STOP SHOP לעולמות המסחר בני"ע ומט"ח.
  לקוחותינו בחדר עסקות נהנים מחבילת שירות אישית ומהצעות ערך ממוקדות בזכות חיבורם לדסק ייעודי. הדסקים שלנו מטפלים בלקוחות מוסדיים, חברות עסקיות ומסחריות, משקיעים פרטיים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים.

  הצעת הערך שלנו כוללת קשר אישי עם סוחרים מומחים, מחקר איכותי וטכנולוגיה מתקדמת. אנו מתמקדים בצרכי הלקוחות ומתאימים עבורם פתרונות אישיים.
  בנק לאומי זוכה ברציפות מאז שנת 2010 בתואר הבנק הטוב ביותר בישראל בתחום המסחר במט"ח במגזין היוקרתי GLOBAL FINANCE.

   

  שירותים ומוצרים

  • מסחר בניירות ערך זרים– ני"ע הנסחרים בחו"ל, ני"ע מובנים והנפקות במגוון שווקים וחוזים עתידיים.
  • מסחר בניירות ערך ישראלים– ביצוע עסקות ברוקראז', ביצוע הפצות ורכישות חוזרות (BUY-BACK) של מניות ואג"ח עבור חברות בורסאיות ובעלי עניין, השאלות וביצוע עסקאות OTC מורכבות.
  • מסחר במט"ח ונגזרים– עסקות FX, עסקות ריבית, עסקות מדד, נגזרי OTC-equity, סחורות ומתכות.
  • שירותי מחקר מתקדמים– אנליזות וסקירות.
  • TradeON – מערכת מידע ומסחר דיגיטלית ייחודית ומתקדמת ללקוחות המקושרים לחדר עסקות.
   המערכת מאפשרת ללקוחות חדר עסקות לקבל מידע, לבצע מסחר ישיר ולבצע פעילות פוסט מסחר בני"ע ישראליים, זרים ומט"ח. לפרטים>>

   

  בנק לאומי רואה ערך גדול בהתנהלות פתוחה ושקופה כלפי לקוחותיו בנוגע לפעילות חדר העסקות ובפרט בנוגע למסחר במט"ח. הבנק אימץ את קוד ההתנהגות הגלובאלי במסחר במט"ח, המהווה מערכת של עקרונות מקובלים (Best Practice) להתנהלות במסחר במט"ח. מערכת עקרונות זו פותחה על מנת לספק קווים מנחים לקידום התנהגות אתית וערכים של שקיפות, יושרה והוגנות בפעילות בשוק המט"ח. לצורך כך, גיבשנו מסמך שקיפות המציג פרקטיקות בהן נוקט הבנק כעושה שוק (מרכזי) בתחום המט"ח, בדומה לפרסומים אחרים בעולם.

   

  להורדת מסמך שקיפות חטיבת שוקי הון להורדת מסמך השקיפות >>

   

  הצהרת מחויבות לקוד הגלובלי לפעילות בשוק המט"ח הצהרת מחויבות לקוד הגלובלי לפעילות בשוק המט"ח >>

   

  יתרונות

  • חדר עסקות הגדול בישראל, מספק ללקוחותיו נזילות במט"ח ובני"ע.
  • צוות אישי המכיר את צרכיך ויכול לסייע לך בניתוח החשיפות ובהתאמת מוצרים.
  • מקצועיות גבוהה ופעילות במגוון רחב של תחומים.
  • הסוחרים שלנו עומדים בקשר שוטף עם מנהל הלקוח שלך, להבטחת שירות אישי, יעיל ומהיר.
  • גישה נוחה מהירה ויעילה לשווקים בינלאומיים.
  • קשרי מסחר רחבים עם מגוון עושי שוק מובילים בעולם.
  • מערכות מחשוב מתקדמות המאפשרות תמחור וניהול מוצרים מורכבים עבורך.
  • מערכת TRADEON מסחר זמינה עבורך בכל מקום ובכל שעות המסחר העולמי.
  • מחקר מקיף, איכותי, אובייקטיבי וייחודי.
  • מאגר משאילים ושואלים רחב.
  • ייחודיות בביצוע עסקאות OTC בהתאם לצורכי לקוח במגוון נכסי בסיס.

   

  שעות פעילות

   

  פעילות מט"ח נגזרים וניירות ערך זרים
  ימי ב'-ה' – 08:00-23:00
  ימי ו' –      08:00-15:00 (שעון חורף)
                 08:00-16:30/17:00 (שעון קיץ)


  פעילות ניירות ערך ישראליים
  ימי א' –     08:00-17:00
  ימי ב'-ה' – 08:00-18:00  

  *שעות הפעילות עשויות להשתנות במעבר בין שעון חורף וקיץ, בערבי חג ובחגים בחו"ל.

   

   

  ליצירת קשר אנא פנה לסניף

   

  הקישור לחדר עסקות מותנה בעמידה בקריטריונים שנקבעים ע"י הבנק

   

  הבהרות

  • תוכן זה הינו לצרכי מידע כללי בלבד
  • המידע אינו מהווה המלצה כלשהי לביצוע עסקה באופציות, בחוזים עתידיים או בנכסים פיננסיים אחרים, ואין לראות בו תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן 
  • מובהר בזאת כי השקעה בנכסים פיננסיים, אופציות וחוזים עתידיים, מוגדרת כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד. עוד מובהר כי ביחס לאופציות וחוזים עתידיים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הינו בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות
  • לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג. המידע, לרבות שערי מטבע, שערי ריבית, מחירים ונתונים, מהווים אינדיקציה בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד הבנק לביצוע עסקה ו/או לתנאי עסקה

   

   

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה