In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מימון בינלאומי

  מימון בינלאומי לטווח קצר בינוני וארוך

   

  ענף מימון בינלאומי אחראי על מימון עסקאות יצוא לטווח קצר, בינוני וארוך. סוגי העסקאות העיקריים הם אשראי קונים, ניכיון שטרות, ניכיון חשבוניות לסוגיו (חייבי חו"ל, חייבים מקומיים, חוב לספקים) ומימון יבוא מבוטח.

   

  כיצואן, מוצרי המימון הבינלאומי יאפשרו לך לקבל את הכספים תמורת הסחורה או השירותים שסיפקת, בסמוך למועד האספקה, גם אם הענקת לקונה אשראי ספק או לחילופין, מימון לזמן ארוך.

   

   

  יש לך לקוח פוטנציאלי במדינה מתפתחת שמעוניין בעסקה, אבל מתקשה לממן אותה? "אשראי קונים" של לאומי יספק לו את המימון הדרוש.

   

  רוצים לקבל כבר עכשיו את הכסף שחייב לכם הקונה בחו"ל? לאומי רוכש מהיצואנים את חובות הקונים שרשומים בספריהם כחוב בחשבון פתוח.

   

  קיבלת מהקונה בחו"ל שטרות לזמן פרעון עתידי? לאומי ישלם לך את תמורתם כבר עכשיו ובכך תפחית את הסיכון של ההתקשרות עם הקונה.

   

  קיבלת מהקונה אשראי דוקומנטרי בתשלום דחוי? הצג אותו ולאחר קבלת אישור מהבנק הפותח, לאומי ישלם לכם את תמורתו כבר עכשיו.

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה