In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  המערך העסקי

  חטיבה עסקית מערך בניה ונדל''ן

  המערך העסקי מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לתאגידים גדולים,

  לרבות תאגידים בעלי פעילות רב לאומית המאופיינים במעמד מוביל בשוק ובדומיננטיות בתחום עיסוקם. 

  חברות אלה, ציבוריות ברובן, באות ממגוון ענפי משק והן מתפרסות על פני טווח רחב של תחומים עסקיים.

   

  שירותי המערך העסקי ניתנים באמצעות 7 סקטורים, המתמחים בענף בו פועל הלקוח. חשבונות הלקוחות מנוהלים בסניפים המסחריים של הבנק הפרוסים ברחבי הארץ, בעיקר במסגרת השלוחות העסקיות המתמחות בטיפול בלקוחות גדולים ובעלי פעילות מגוונת, וכן בשלוחות הבנק בחו"ל.

   

  המערך העסקי מספק מעבר לליווי העסקי השוטף הכולל מימון שוטף בהתאם לצרכי הלקוחות ומימון השקעות לשימור הפעילות והרחבתה, מגוון שירותים מקצועיים בעלי ערך מוסף, הניתנים In-House כדוגמת: שירותי ייעוץ בהשקעות, פתרונות בתחום המימון והסחר הבינלאומי (לרבות מימון פרוייקטים בחו"ל), מימון וליווי פרויייקטים לאומיים ובינלאומיים וכן מימון מיזוגים ורכישות.

   

  בנוסף נהנים הלקוחות משירותיהם של חדרי העסקות בלאומי המספקים מכשירים פיננסיים להגנה מפני סיכוני מטבע, סיכוני ריבית ושינויים במחירי הסחורות. הקשר בין המערך ללקוחותיו כולל גם ייזום שירותים בנקאיים למנהלים ולעובדי החברות ושירותים אינטרנטיים ניהוליים פיננסיים.

   

  המערך מקיים שיח מתמיד עם הלקוחות באמצעות קשר טלפוני, ביקורים שוטפים אצל הלקוחות, סקרי שביעות רצון, מפגשים מקצועיים, ימי עיון בנושאים שונים, השתתפות בכנסים מקצועיים ומתן חסות באירועים שונים.

   

  לרשימת בעלי התפקידים והטלפונים בסקטורים השונים 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  עוד בלאומי
  כניסה לחשבונך
   
  שירותים טכנולוגים מתקדמים