In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  לומדות בסחר בינלאומי

   

  לאומי עסקים שמח להציג לפניך את הקורס המקוון בנושא סחר בינלאומי ללקוחות לאומי. 

   

  הקורס כולל 11 יחידות לימוד ומטרתו: הגברת המודעות למושגים, לתהליכים ולכלים הדרושים 

  על מנת להבין ולעסוק בסחר בינלאומי.
  אנו מקווים כי הקורס יסייע לך ליזום עסקאות ולהבין כיצד הן מתבצעות בפועל.

   

  על מנת לראות את המצגות יש להשתמש בדפדפן Internet Explorer 6.0 ומעלה או בדפדפן Firefox 2.0 ומעלה. 

   

   

  לומדה 1

  המשתתפים העיקריים בעסקות סחר בינלאומי ומהו ניגוד האינטרסים הקיים בין יבואן ליצואן.  >>

   

  לומדה 2

  מה הם הסיכונים והמגבלות בעסקאות סחר בינלאומיות ואילו פתרונות קיימים בתחום.  >>

   

  לומדה 3

  אבני היסוד המגדירים את ההתקשרות בין היצואן לקונה – בסיסי המחיר (Incoterms).  >>

   

  לומדה 4

  הדוקומנטים השכיחים אשר מלווים את עסקות הסחר הבינלאומי ובלעדיהם יקשה מאוד לקיימן.  >>

   

  לומדה 5

  הצדדים השותפים לעסקת סחר בינלאומי ואופן העברת התשלומים בין הצדדים.  >>

   

  לומדה 6

  "תשלום מראש" ו"חשבון פתוח" - שיטות התשלום הישירות הנהוגות בעסקות סחר בינלאומי.  >>

   

  לומדה 7

  שיטת התשלום "דוקומנטים לגביה" מאפשרת לשני הצדדים להפחית את רמת החשיפה והסיכון.  >>

   

  לומדה 8

  שיטת התשלום "אשראי דוקומנטרי": היבטים עסקיים ושימושים שונים.

  חלק א' >>    חלק ב' >>

   

  לומדה 9

  סוגי ערבויות בנקאיות בסחר בינלאומי, מתי משתמשים ומה מטרתה של כל ערבות.  >>

   

  לומדה 10

  הערוצים הישירים והשירותים העסקיים, בסחר בינלאומי, שניתן לבצע באמצעותם.  >>

   

  לומדה 11

  אפשרויות המימון העומדות בפני היבואן והיצואן: מקורות, צרכים ושימושים אופייניים.  >>

   

   

   

  תשובות לשאלות נפוצות בסחר בינלאומי

  רוצה לדעת עוד? פנה למומחה! שרה יונגר, ראש ענף סחר בינלאומי, עונה על שאלות נפוצות בתחום הסחר הבינ"ל בבנק לאומי. המשך >>

   

  תשובות לשאלות נפוצות במימון בינלאומי

  נורית קדם, ראש ענף מימון בינ"ל, עונה על שאלות נפוצות בתחום המימון הבינלאומי בבנק לאומי. המשך >>

   
  יצואן
   
  העברת מטח
   
  יבואן
  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה