In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   
  מוסדות פיננסים

  Financial Institutions Group

  זקוק לקשרי עבודה מול בנקים ומוסדות פיננסיים בכל העולם?

   

  ענף מוסדות פיננסיים בינלאומיים (FIG), המייצג את לאומי מול בנקים ומוסדות פיננסיים בחו"ל, מעמיד לרשותך ניסיון ייחודי, קשרים בינלאומיים והיכרות קרובה עם מוסדות פיננסיים ברחבי העולם.


  יתרונות אלה מאפשרים מענה מהיר, מדויק ואיכותי למגוון רחב ביותר של צרכים עסקיים בינלאומיים.

  היתרונות שלנו

  • פחות ביורוקרטיה בזכות קשרי העבודה עם אנשי מפתח ספציפיים בחו"ל, המקצרים ומפשטים בצורה ניכרת את ההליכים הדרושים לפתיחת חשבונות בבנקים קורספונדנטים בחו"ל
  • יותר אפשרויות לאור הניסיון המקצועי והקשרים העיסקיים הרבים שצבר האגף בחו"ל בעבודה מול מוסדות פיננסיים. יותר ביטחון הודות לעוצמה העסקית והבסיס הפיננסי האיתן של קבוצת לאומי
  • מגוון פתרונות בינלאומיים
  • קבלת מידע עדכני ואמין על בנקים בחו"ל ומידע כללי על מדינות.
  • קבלת המלצות וסיוע לגבי פתיחת חשבונות בבנקים זרים בחו"ל
  • ניהול מערכת מידע פרטנית על כל בנק ומדינה שלאומי מקיים עימם קשרים.
  • קבלת אישורים לקיומי אשראיים דוקומנטריים וקבלת ערבויות מבנקים זרים
  • נקודת אסקלציה ופיתרון בעיות בנושאים בין בנקאיים כגון תשלומים בינלאומיים (-כפילויות, טעויות, עצירת תשלומים וכד'), מסחר בינלאומי, איתור אנשי קשר ועוד

   

  יצירת קשר
  דוא"ל באגף מוסדות פיננסיים: aviif@bll.co.il

   

  חדר עסקות

  עומדים לשירותך צוות מומחים, במגוון רחב
  של מכשירים פיננסיים, חבילת שירות מותאמת אישית
  וגישה לשווקים בינלאומיים

   
  שירותי ניהול ותפעול מוצרים

  שירותי ניהול ותפעול מוצרים

  ביצוע בדיקות מקיפות לסבירות השערוכים ונכונותם וטיפול בעסקות לאחר ביצוען.

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה