In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  אבטחת מידע

  אבטחת מידע בשירותי סחר בינלאומי באינטרנט

  מעביר תשלומים לחו"ל במערכת סחר בינלאומי של לאומי באינטרנט?

  עם אמצעי האבטחה המתקדמים של לאומי ותוך שמירה על כמה כללים פשוטים, אתה יכול לעשות את כל אלה בצורה בטוחה יותר.

   

  עיקר אמצעי האבטחה היחודיים לפעילות בתחום הסחר הבינלאומי באינטרנט 

   

  • הגבלת סכום: תשלומים במערכת סחר בינלאומי מוגבלים לתקרה שנקבעה על-ידי הבנק. ניתן להגדיר תקרה מקסימלית נמוכה יותר בהתאם לצרכי החברה.
  • מוטבים מוכרים: ניתן לבצע תשלומים רק למוטבים שפרטיהם הוגדרו מראש במערכת סחר החוץ של לאומי. הוספת מוטב מתאפשרת רק באישור מפורש של התאגיד המועבר בכתב. לפרטים נוספים, אנא פנה למוקד התמיכה.
  • בקרה כפולה מטעם הלקוח: כל תשלום במערכת סחר בינלאומי מחייב 1-2 חותמים בהתאם למדיניות החתימות הנהוגה בחברה. ניתן להגדיר תקרת סכום לכל חותם.

   

  עיקר אמצעי אבטחת המידע הכלליים לפעילות במערכות האינטרנט של לאומי

   

  • הזדהות בכניסה למערכת: זיהוי באמצעות שני פרמטרים: קוד משתמש וסיסמה אישית
  • בסיס הנתונים: מחשב הבנק ובסיסי הנתונים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט והגישה אל נתוני הלקוחות מוגנת באמצעות מערכות מתקדמות של אבטחת מידע.
  • הצפנת התקשורת: העברת המידע בין מחשבי הבנק למחשבך, דרך רשת האינטרנט, מתבצעת בתקשורת מוצפנת (SSL ברמה של 128bit).
  • רישום כ"אתר אמיתי": אתרי הבנק רשומים אצל חברת VeriSign האמריקנית כאתרים מאובטחים, ומכילים מנגנון המאפשר הפניה ל-VeriSign כגורם שלישי ובלתי תלוי, לקבלת אישור כי מדובר באתרים הרשמיים של הבנק.
  • רכיבי הגנה: מגוון רכיבי סינון ברמת תקשורת (Firewalls, נתבים וכדומה) ורכיבי הגנה וסינון תשתיתיים ואפליקטיביים.
  • לוג (יומן) פעילות: שמירת פירוט האירועים של משתמשי המערכת.
  • פיקוח ובקרה: מופעלים אמצעי פיקוח ובקרה מתמידים על ההתקשרות לאתר.
  • דיווח: המערכת מדווחת למערכות הבקרה של הבנק על ניסיונות פריצה.
  • בדיקות אבטחת מידע: מתבצעות בדיקות מחמירות של המערכת ורכיביה, על ידי גורמים חיצוניים.

   

  למידע מורחב בנושא אבטחת מידע בשירותי הבנקאות המקוונת

   

  כניסה לחשבונך