In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ערבויות בסחר בינלאומי

  מה גובה הערבות הנדרשת במכרזים בינלאומיים, איך להבטיח את איכות המוצר שהזמנת
  ואת החזר כספי המקדמה ששילמת ולא קיבלת בגינה סחורה?
  לפניך הערבויות הבנקאיות הנהוגות בסחר בינלאומי:

   

   data-cke-saved-src= ערבות מכרז (Bid Bond/Tender Guarantee)

  ערבות מכרז, בדרך כלל בסך 5%-10% משווי העסקה, מיועדת לך אם אתה ספק/יצואן המשתתף במכרזים בינלאומיים.
  מטרת הערבות היא להבטיח את רצינות כוונותיך בהגשת ההצעה, ולאפשר לגוף שיצא במכרז לממש את הערבות, במקרה שתזכה ותסוג מהצעתך.

   

   data-cke-saved-src= ערבות ביצוע (Performance Bond/Guarantee)

  ערבות ביצוע, בדרך כלל בסך של עד 25% משווי העסקה, תידרש ממך כהמשך התהליך, לאחר הזכיה במכרז בינלאומי.

  הערבות מבטיחה למוטב (מוציא המכרז) שאכן תעמוד בהתחייבויות שלקחת על עצמך, והיא תממומש על-ידו אם לא תעמוד בתנאי החוזה.

   

   data-cke-saved-src= ערבות הבטחת טיב (Quality Guarantee)
  ערבות הבטחת טיב מיועדת למי שרוכש מוצרי בניה, פסי ייצור, מכונות וכו', ורוצה להבטיח את טיב המוצר שרכש, עמידותו ותקינותו לאורך זמן.

   

   data-cke-saved-src=  ערבות מקדמה (Advance Payment Guarantee)

  אם, כיבואן, שילמת מקדמה לספק, תוכל לדרוש ערבות מקדמה שתבטיח לך לקבל בחזרה את כספי המקדמה, במקרה והסחורה לא תסופק בהתאם למה שסוכם.

   

   data-cke-saved-src=  ערבות להבטחת אשראי ספקים
  ערבות זאת ניתנת לספק/יצואן לצורך הבטחת התשלום בזמן הפרעון. הערבות מנוסחת כהתחייבות מוחלטת ללא צורך בדרישה נוספת לביצוע התשלום. הבנק הוא הערב לחוב ובמידת הצורך ישלם כפי שהתחייב.

   

   data-cke-saved-src= ערבות ימית / אישור זמני למוביל (Marine Shipping Guarantee)
  ערבות זו היא מכתב שהבנק מוציא לחברת ההובלה לבקשת היבואן, כאשר הסחורה מגיעה לפני הגעת הדוקומנטים, המתייחסים אליה. במכתב, מתחייב הבנק כלפי חברת ההובלה להציג את שטרי המטען המקוריים תוך זמן קצוב בתמורה לשחרור הסחורה.

  קבלת הערבות מתאפשרת רק כאשר שטר המטען ערוך לפקודת הבנק, שהתבקש לספק את הערבות.

   

  height= נדרש להמציא ערבות? מתלבט מהי הדרך הטובה ביותר עבורך?

  מומחי תחום הערבויות בענף סחב"ל מורכב עומדים לרשותך בטלפון 076-8858255 או במייל Intl.TradeXO@BankLeumi.co.il

   

  height= ערבויות בדיגיטל

  ניתן לצפות בפירוט הערבויות שנפתחו היום ובפירוט רשימת הערבויות שלכם.

   

   

  כניסה לחשבונך