In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  סחר בינלאומי

  תשובות לשאלות נפוצות בסחר בינלאומי

  אני יצרן וילונות ישראלי. בתערוכה שבה הצגתי פנה אלי קונה פוטנציאלי מטורקיה שאיני מכיר, וביקש להזמין סחורה. איך אוכל להבטיח את קבלת הכסף בתמורה לסחורה?
  במקרה זה מומלץ לפני משלוח הסחורה לחו"ל, לקבל תשלום מראש.
  אפשרות נוספת היא קבלת אשראי דוקומנטרי מהבנק של הקונה, המוצא לטובתך, שבו בנק טוב מתחייב לשלם לך את תמורת הדוקומנטים בכפוף לעמידה בתנאי האשראי הדוקומנטרי.

   

  האם ניתן להעביר הוראה לביצוע תשלום בלי להגיע לבנק?
  בוודאי. באמצעות הערוצים הישירים (גישה ישירה או גלישה ישירה) בסחר הבינלאומי תוכל לקבל מידע ולהעביר הוראה לביצוע פעולות מהמחשב האישי שלך או מהסלולר, ישירות למחשב הבנק בכל זמן, מכל מקום ובכל מזג אויר. תוכל גם לאשר דיגיטלית את העברת ההוראה באמצעות הסלולר והמחשב האישי.

   

  ספק בחו"ל דרש ממני א"ד מסוג STAND-BY. מה ההבדל בינו לבין א"ד רגיל?
  בעוד שהא"ד הרגיל נועד להסדיר תשלום (בדר"כ לאחר ביצוע המשלוח), א"ד מסוג STAND-BY נועד להבטיח את היצואן מפני מחדל תשלום.
  כלומר, אם הקונה לא ישלם ליצואן את כספו כפי שהוסכם ביניהם, יוכל המוטב לדרוש את תמורת היצוא מהבנק שפתח את הא"ד מסוג STAND-BY, על ידי עמידה בתנאי הא"ד.

   

  אני רוצה להתחיל לייבא שטיחים מאוזבקיסטן. אילו דוקומנטים דרושים לי על מנת שאוכל לשחרר את הסחורה מהנמל?
  הדוקומנטים הבסיסיים הדרושים לשחרור סחורה:

  • חשבון מסחרי מקורי ערוך על שמך.
  • שטר מטען ערוך לפקודתך או במקרה של שטר מטען אוירי, שמך מופיע בו כנשגר.
  • מסמך אריזה.
  • תעודת שוק / תעודת מקור על מנת לקבל את ההטבות הנגזרות מהסכמי סחר בינלאומי.

  בנוסף, כיבואן עדיף לך לקבל מסמכים נוספים שיעידו על טיב הסחורה והתאמתה לדרישותיך ובהתאם לסוג המוצרים אותם אתה מייבא. כמו כן עדיף שיוצאו ע"י צד ג' שאינו קשור ליצרן, כגון מעבדה וכו'.

   

  אני יבואן של מכשירי חשמל מגרמניה. הספק דורש שאעביר את התמורה לסחורה באמצעות CAD. למה הכוונה, ולמי זה טוב? 

  CAD (ראשי תיבות של CASH AGAINST DOCUMENTSׁ) משמעו, שהיצרן הגרמני שולח את הדוקומנטים לבנק שלך. הבנק שקיבל את הדוקומנטים ימסור אותם לך רק אם תשלם את התמורה במזומן. מובן שללא הדוקומנטים לא תוכל לשחרר את הסחורה.

  במקרה זה, התועלת לספק ברורה: הבטחת מסירת הדוקומנטים לקונה תמורת תשלום מזומן.
  אך זהירות! הספק עלול למצוא את הסחורה ממתינה לשווא בנמל של היבואן, בעוד האחרון נסוג מהעסקה ולא פדה את הדוקומנטים מהבנק.

    

  רשת חנויות בהולנד הזמינה ממני משלוח גדול של פרחים. תנאי התשלום הינם 90 יום משטר המטען. מה מומלץ לי לעשות לפני שאחתום על העסקה?
  כצעד ראשון וחשוב ביותר, מומלץ לקבל מידע מוקדם על איתנותה הפיננסית ומוסר התשלומים של רשת החנויות.
  בכל מקרה מומלץ לקבל ערבות אשראי ספקים של בנק מדורג בהולנד, המבטיחה את התשלום בזמן הפרעון. בנוסף, מומלץ לבטח את עצמך מפני סיכוני סחר חוץ. לחילופין, ניתן לקבל אשראי דוקומנטרי מהבנק של הקונה, המוצא לטובתך, באמצעות הבנק הפותח המתחייב לשלם את תמורת הדוקומנטים המוצגים לו בהתקיים כל תנאי הא"ד.

   

  חתמתי חוזה עם חברה יבואנית אמריקאית. סיכמנו כי נשתמש בשיטת "דוקומנטים לגבייה". הסחורה יוצאת לדרכה במשלוח ימי, לפקודת מי יש להוציא את שטר המטען הימי?
  לפקודת הבנק הגובה. זאת, כדי להבטיח ששטר המטען יוסב לטובת היבואן ע"י הבנק הגובה
  רק לאחר שימלא את ההוראות המופיעות במכתב הגבייה.

   

  כיבואן הזמנתי סחורה מהודו. לבקשתו הבנק פתח א"ד לטובת הספק. מאחר והסחורה לא עמדה באיכות הדרושה ביקשתי מהבנק לעצור את התשלום. מדוע הבנק סירב לעשות זאת?
  במקרה זה הבנק פעל על פי עיקרון ההתאמה בין תנאי האשראי לדוקומנטים.
  אם הדוקומנטים מתאימים לתנאים – יש לשלם.

  יתר על כן, עיקרון נוסף של הא"ד - קיימת הפרדה מוחלטת בין הסחורה להתאמת הדוקומנטים לא"ד.

   

  בהודעת החיוב שקיבלתי מהבנק הופיעה הערה "עמלת קורספונדנט", למה הכוונה?
  קורספונדנטים הם בנקים שממוקמים במדינות שונות הנותנים שירותים לבנקים אחרים ברחבי העולם.
  אחד השירותים הינו סליקת תשלומים במטבע המדינה בה הבנק יושב, ועבור השירות ניגבת עמלה.

   

  מהי תעודת מקור?
  תעודת מקור היא תעודה חתומה ע''י רשויות ארץ היצוא, המעידה על ארץ ייצור הטובין.

   

   

   

  כניסה לחשבונך