In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  EDI

  Electronic Data Interchange – פרוטוקול תקשורת בינלאומי להעברת קבצים ממחשב החברה ללאומי בזמן אמת.

   

   EDI מאפשר לך ליהנות מסביבה עסקית חדשנית באמצעות תקשורת בנקאית ישירה, מאובטחת ומתקדמת בסטנדרטים בינלאומיים: לקבל ולהעביר מסרים אלקטרוניים, נתונים והוראות ביצוע, במיוחד בתחום הסחר הבינלאומי, בזמן אמת, ישירות ממחשב החברה.

   

  מה אתה מקבל?

  • העתקי הודעות סוויפט.
  • הודעות על ביצוע פעולות.
  • הודעות חיוב על תנועות בחשבון.
  • דפי חשבון יומיים ושערי מט"ח.

   

  מה ניתן לבצע?

  • הוראת תשלום עבור יבוא ישיר, יבוא שירותים והעברות מט"ח.
  • בקשה לפתיחה/שינוי אשראי דוקומנטרי.
  • הוראות תשלום בגין דוקומנטים לגבייה.
  • הוראות ביצוע במט"ח ובשקלים.

   

  מה אתה מרוויח?

  • יותר נוח – העברת קבצי נתונים ממערכת הנהלת החשבונות של החברה ישירות למחשב הבנק.
  • יותר משתלם לך ולסביבה – חוסכים בזמן ובניירת ושומרים על איכות הסביבה.
  • יותר מתקדם - המערכת מבוססת על תשתית טכנולוגית יעילה ומאובטחת.
  • יותר ודאות – פחות טעויות אנוש.

   

  איך תוכל להתחבר?

  • על מנת להתחבר לשירות יש לרכוש את המערכת באופן עצמאי ולהתממשק עם מחשב הבנק.

   

  לפרטים נוספים יש לפנות לבנקאי/ת בסניפך.

   

   

  כניסה לחשבונך