DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

שיקים דחויים? קבל ריכוז על-גבי תקליטור

 

התאמת בנקים בהתאמה אישית: קבל תקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים (ממ"ד) 

שהופקדו או נפרעו בחשבונך בחודש האחרון.

 

התקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים נועדו לצורך ביצוע "התאמת בנקים" באמצעות מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת.

 

בחר מתי לקבל את התקליטור

  • מדי חודש – התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת חודש, לא יאוחר מה- 8 בחודש.
  • מדי רבעון - התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת רבעון, לא יאוחר מה- 8 בחודש הראשון של הרבעון.


הנתונים על גבי התקליטור יהיו זהים לאלו המופיעים בדפי הפרוט של פירעון "הממסרים הדחויים" (ממ"ד) בחשבונך, הנשלחים אליך מטעם הבנק.

 

בחר איך לקבל את הנתונים

  • יתרות ממ"ד - ריכוז השיקים הדחויים שהופקדו בחשבונך במהלך החודש / רבעון החולף וטרם נפרעו.
  • שיקים שנפרעו - פירוט השיקים הדחויים שנפרעו מחשבונך במהלך החודש / הרבעון החולף.
  • תנועות בחשבון - פירוט כל תנועות השיקים הדחויים בחשבונך (הפקדה ופירעון) שהתבצעו במהלך החודש / הרבעון החולף.

 

כדאי לדעת

  • להצטרפות לשירות יש לפנות לסניפך.
  • לקבלת נתונים עבור אותו חודש יש להצטרף לשירות עד שבוע ימים לפני סוף החודש.
  • השירות ניתן עבור תנועות בחשבון שהתבצעו במשך השנתיים האחרונות.

 

לקבלת מבנה הקובץ ופרטים נוספים, פנה למוקד בנקאות ישירה בטלפון 6799* 

או 03-9544799 (בחר באופציה 5).