DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

לראות ולהבין את כל התמונה

 

מהו היחס בין ההתחייבות ואיך מתפלגים הפקדונות – עם שאילתות בחשבון תראה ותבין הכל

 

באמצעות שאילתות בחשבון תוכל לקבל תרשימים גרפיים המציגים את תמונת המצב הפיננסי בחשבונותיך בצורה ברורה, מקצועית ומהירה.

 

תרשימים גרפיים אפשריים

  • תצוגה מקיפה של האובליגו: יתרות חובה, הלוואות, ערבויות ועוד.
  • תצוגה של נכסים פיננסיים: יתרות זכות, פיקדונות, ניירות ערך, תוכניות חסכון וקופות גמל.

 

בנוסף, ניתן לקבל את פירוט המרכיבים של כל נתון בתצוגה.

 

דוגמה: אובליגו, התפלגות כללית

 

דוגמה: אובליגו, התפלגות כללית

 

 

דוגמה: נכסים פיננסיים, התפלגות פקדונות

 

דוגמה: נכסים פיננסיים, התפלגות פקדונות