DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

הגדרת הרכב הרשאות בחשבון

הגדר מראש הרשאות בחשבון והרכבי החתימות לכל בעלי התפקידים בחברה או בעסק.

 

חשבון אחד, מספר בעלי תפקידים: הגדר הרשאות והרכבי חתימות שונים, שישמשו את בעלי התפקידים בכניסה לחשבון החברה ובביצוע פעולות באינטרנט.

 

הגדרת ההרשאות והרכבי החתימות תבטיח שבעלי התפקידים השונים בחברה, המבצעים את הפעולות באינטרנט, הם בעלי גישה למידע, בדיוק בהתאם לחלוקת הסמכויות וההרשאות הנהוגה בארגון.

 

כך תבטיח את המידור

  • נהל מדיניות הרשאות למידע ולפעולות לשימוש בעלי התפקידים השונים, ברמת החשבון וברמת נושא ספציפי.
  • הגדר את מדיניות החברה לגבי מספר החתימות הנדרש במתן הוראות לביצוע פעולות (1-3 חתימות), כולל חלוקה לשתי קבוצות ואכיפת סדר החתימות.
  • החלט על תקרת סכום קבוע לפעולה, הן עבור בעל התפקיד והן עבור החברה כולה.

 

לתשומת ליבך, שינויים בהגדרת הרשאות והרכבי מורשים בחברה ניתן לבצע בסניף בלבד.