In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  לקוח מוסדי

  השקעות ושוק ההון

  השקעות ושוק ההון

  הגנה על הרווחים או יצירת הזדמנויות לרווח נוסף – חטיבת שוקי הון מציעה לך כתובת מקצועית אחת המאפשרת לבחון, לנתח ולבצע את האסטרטגיות המתאימות לך ביותר לכל צורך, בכל היבטי השוק. המשך

   

  לקוחות מוסדיים

  השקעות ושוק ההון >> לקוחות מוסדיים ובתי השקעות >> ענף לקוחות מוסדיים

  ההיכרות הקרובה של השוק המוסדי, השירות האישי של מומחים, ריכוז כל השירותים במקום אחד והליווי השוטף, מבטיחים לך, כמנהל קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות או קופות פנסיה, פתרון פיננסי כולל בהתאמה מלאה לכל צורך. המשך

   

  מוצרים ייחודיים

  השקעות ושוק ההון >> מוצרים ייחודיים

  המוצרים הייחודיים שלל אומי כוללים הנפקות, מוצרים מובנים ופקדונות מיוחדים. הניסיון והמומחיות בשוק ההון וההתמחות של לאומי בתחומים אלה מבטיחים לך מוצרים ייחודיים, המבטיחים מגוון פתרונות כוללים בהתאמה אישית. המשך

   

  חדרים עורפיים

  השקעות ושוק ההון >> לקוחות מוסדיים ובתי השקעות >> חדרים עורפיים

  הקשרים הבינלאומיים, ההתמחות של החדרים העורפיים, המענה המהיר, בשילוב העוצמה הפיננסית של לאומי, מבטיחים התאמת פתרונות עסקיים מתקדמים בראייה כוללת. המשך

   

  מעו"ף

  השקעות ושוק ההון >> מעו"ף

  ענף מעו"ף מטפל באופן שוטף, על בסיס יומיומי, בלקוחות גדולים עתירי פעילות בנגזרים ו/ או ממונפים בשוק ההון, הפועלים עבור עצמם (נוסטרו) או בניהול כספי שותפים (קרן גידור). הטיפול מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם מומחי ענף שוק ההון בסניף המרכזי של לאומי וכולל ניהול סיכונים ובקרה. המשך

   

  לאומי שירותי שוק ההון בע"מ

  השקעות ושוק ההון >> לקוחות מוסדיים ובתי השקעות >> לאומי שירותי שוק ההון בע"מ

  לאומי שירותי שוק ההון בע"מ, חברת בת של לאומי, מספקת מגוון שירותים מקיפים לקופות גמל, קרנות נאמנות, קופות מפעליות ועוד. השירותים מותאמים לכל שלב בפעילות העסקית: פתיחת חשבונות, הקמת קופות/קרנות לניהול עמיתים ונכסים, הקמת מערכות תשתית במשרדי החברה ועוד. המשך

   

  מוסדות פיננסים בינלאומיים

  השקעות ושוק ההון >> לקוחות מוסדיים ובתי השקעות >> מוסדות פיננסים בינלאומיים

  זקוק לקשרי עבודה מול בנקים ומוסדות פיננסיים זרים בכל העולם? אגף מוסדות פיננסיים בינ"ל, המייצג את לאומי מול בנקים ומוסדות פיננסיים בחו"ל, מעמיד לרשותך ניסיון ייחודי, קשרים בינלאומיים והיכרות קרובה עם מוסדות פיננסיים ברחבי העולם לצורך מענה מהיר, מדוייק ואיכותי למגוון רחב ביותר של צרכים עסקיים בינלאומיים. המשך

   

  מוקד מנהלי תיקים

  השקעות ושוק ההון >> לקוחות מוסדיים ובתי השקעות >> מוקד מנהלי תיקים

  מוקד מנהלי תיקים מתמחה בשירות מקיף למנהלי תיקים הכולל תמיכה תפעולית מלאה, מערכת מסחר ייחודית, בעלת גישה ישירה למסחר בניירות ערך, ומידע שוטף בנושאים רלוונטיים כגון מיסוי, הנפקות, סקירות כלכליות ועוד. המשך

  כניסה לחשבונך