In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תעריפי עמלות

  לאומי מעניק הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות במגוון שירותים על ביצוע פעולות בערוצים הישירים ובעיקר באמצעות האינטרנט:

   

   

   

        הטבות בעמלות לעסקים גדולים                הטבות בעמלות לעסקים קטנים וליחידים

   

  האם העסק שלך נחשב עסק קטן או עסק גדול?

  עיין כאן בהגדרות ליחיד, עסק קטן ועסק גדול

   

   

  מסלולי העמלות החדשים לעסקים קטנים וליחידים בלאומי >>

  להצטרפות למסלולי העמלות ניתן לפנות לסניפך או למוקד לאומי call  בטל' 5522* או 03-9545522
  (ללקוחות המנויים על שירות זה).

   

  תעריפון מלא

  ליחידים ולעסקים קטנים

  תעריפון מצומצם

  ליחידים ולעסקים קטנים

  תעריפון מלא

  לעסקים גדולים

   

  לצפייה בתעריפון באינטרנט>>

   

  להורדת תעריפון מלא ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט pdf להורדת תעריפון

   

  להורדת תעריפון מלא ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט xls להורדת תעריפון

   

   

   

  לצפייה בתעריפון באינטרנט>>

    

  להורדת תעריפון מצומצם ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט pdf להורדת תעריפון

   

  להורדת תעריפון מצומצם ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט xls להורדת תעריפון

   

   

  לצפייה בתעריפון באינטרנט>>

   

  להורדת תעריפון מלא לעסקים גדולים בפורמט pdf להורדת תעריפון

   

  להורדת תעריפון מלא לעסקים גדולים בפורמט xls להורדת תעריפון

   

   

  * לתשומת לבך, התעריפונים המצומצמים כוללים את השירותים הבנקאיים השכיחים בנושאים הבאים:
  חשבון עו"ש, משכנתאות וכרטיסי אשראי, וכן הטבות בעמלות למגזרים. 

   

  הודעות על שינויים בתעריפי עמלות:

  הודעה מספר 1 הודעה מספר 1

  הודעה מספר 2 הודעה מספר 2

  הודעה מספר 3 הודעה מספר 3

  הודעה מספר 4 הודעה מספר 4

   

  התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל לעסקים קטנים וליחידים התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל לעסקים קטנים וליחידים

   

   

  הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.
  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

   

  כניסה לחשבונך